Czesław Michał Martysz (ur. 27 marca 1951 w Nieżynie) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista prawa administracyjnego, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego i jego były prorektor, od 2012 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1990-2019 prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w latach 2001–2017 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie.

Czesław Martysz
Ilustracja
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 27 marca 1951
Nieżyn
profesor nauk prawnych
Specjalność: prawo administracyjne, prawo samorządu terytorialnego
Doktorat 1982 – prawo administracyjne
Uniwersytet Śląski
Habilitacja 2001 – prawo administracyjne
Uniwersytet Śląski
Profesura 2014
prorektor Uniwersytetu Śląskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach

ŻyciorysEdytuj

W 1974 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1982 uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie napisanej pod kierunkiem Karola Podgórskiego rozprawy pt. Administracja ochrony środowiska w PRL. W 2001 na tym samym Wydziale na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo administracyjne. W 2014 Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk prawnych[1].

W latach 2008–2012 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Śląskiego ds. kształcenia. Od 2012 pełni na tej uczelni funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji[1].

Od 1990 do 2019 roku pełnił funkcję prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach[2].

W latach 1990-1995 był radnym miasta Tychy[3].

18 września 1999 roku odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju demokracji i samorządności lokalnej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej[4].

13 grudnia 2000 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz przestrzegania prawa oraz poszanowania uprawnień obywateli[5].

24 maja 2016 roku odznaczony złotą odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”, nadawaną przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach[6].

5 stycznia 2017 roku odznaczony Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji „Pro Publico Bono”, nadawanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach[7].

W latach 2001–2017 był członkiem kolegium Najwyższej Izby Kontroli[8].

PublikacjeEdytuj

 • Jawność i jej ograniczenia, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015.
 • Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005.
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014.
 • Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2000[9].

PrzypisyEdytuj

 1. a b prof. Czesław Michał Martysz w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2015-08-06].
 2. Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego (pol.). kolegium-odwolawcze.katowice.finn.pl. [dostęp 2015-08-06].
 3. Maciej Boszczyk, Komunikowanie polityczne w Tychach w okresie transformacji ustrojowej, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. Stanisława Michalczyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2007.
 4. Odznaczenia w 20. rocznicę powstania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej / Ordery i odznaczenia / Aktualności / Archiwum Bronisława Komorowskiego / Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prezydent.pl [dostęp 2019-05-19].
 5. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Archiwum Aleksandra Kwaśniewskiego / Aktualności / Rok 2000 i starsze / ORDERY I ODZNACZENIA DLA ZASŁUŻONYCH PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KOLEGIÓW ODWOŁAWCZYCH, prezydent.pl [dostęp 2019-05-19].
 6. Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uchwała nr 584 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyznania złotych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”, 24 maja 2016.
 7. OSZ, Gala 25-lecia Laurów Umiejętności i Kompetencji w NOSPR: Nagrody zostały wręczone [WIDEO, ZDJĘCIA], Dziennik Zachodni, 6 stycznia 2017 [dostęp 2019-05-30] (pol.).
 8. Kolegium NIK. [dostęp 2015-11-18].
 9. Martysz, Czesław (pol.). alpha.bn.org.pl. [dostęp 2015-08-06].