Otwórz menu główne

Czesław Porębski (ur. 3 czerwca 1945 w Bielanach), profesor, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

Ukończył prawo (1969) i filozofię (1973) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktorat uzyskał w 1975 roku w Uniwersytecie Łódzkim – habilitację w 1987 na UJ. Staż asystencki w UJ odbył w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych prof. dr. Konstantego Grzybowskiego, w latach 1972–1973 asystent na Uniwersytecie Łódzkim, w Katedrze Etyki prof. dr. Iji Lazari-Pawłowskiej. W latach 1973–2005 pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w Katedrze Filozofii (kierowanej przez prof. dr. Adama Węgrzeckiego). W latach 1999–2004 profesor filozofii społecznej i politycznej w International Academy of Philosophy w Liechtensteinie, w latach 2000–2004 prorektor tejże. W roku 2000 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Obecnie kierownik Katedry Filozofii Europejskiej w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest również wykładowcą (visiting professor) m.in. w Grazu, Trento i Fryburgu Szwajcarskim. Zajmuje się filozofią społeczną, teorią wartości i etyką. Członek Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej oraz rad redakcyjnych „Civitas” (Warszawa) i „Ethical Perspectives” (Leuven).

Członek honorowy Klubu Jagiellońskiego.

Wybrane publikacjeEdytuj

  • Umowa społeczna w świetle teorii decyzji (1986)
  • Polish Value Theory (1996)
  • Czy etyka się opłaca? (1997)
  • Umowa społeczna. Renesans idei (1999)
  • Na przykład Szwajcarzy... (1994)
  • O Europie i Europejczykach (2000)
  • Co nam po wartościach? (2001)

TłumaczeniaEdytuj

  • F. Brentano, O źródle poznania moralnego (1989)
  • O. Höffe, Etyka państwa i prawa (1992)
  • Chantal Millon-Delsol, Zasada pomocniczości (1995)