Czułość (chemia)

Czułość – jeden z parametrów opisujących metodę analityczną w chemii. Określa ona najmniejszą zmianę ilości substancji lub stężenia, jakie może być realnie zmierzone za pomocą danej metody[1].

Czułość może opisywać wyłącznie metody porównawcze, w zakresie wyznaczonym przez opracowanie krzywej kalibracyjnej. Pod względem matematycznym czułość odpowiada współczynnikowi kierunkowemu krzywej kalibracyjnej[potrzebny przypis].

PrzypisyEdytuj

  1. Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko, Chemia Analityczna chemiczne metody analizy ilościowej, t. 2, Warszawa: PWN, 2012, s. 43.