Czwarty Świat

Określenie na najsłabiej rozwinięte państwa świata

Czwarty Świat[a] – powstała w wyniku sporów dotyczących klasyfikacji krajów rozwijających się grupa krajów o najmniejszym wskaźniku rozwoju społecznego. Grupa ta obejmuje około 50 państw, z czego według danych ONZ na rok 2006 najmniej rozwiniętym państwem świata jest Timor Wschodni[potrzebny przypis].

Kraje Czwartego Świata (obecne oznaczono na granatowo a byłe na zielono)

W teorii konwergencji zakładano, że w przyszłości państwa Trzeciego Świata znajdą się na tej samej linii rozwoju co państwa Pierwszego i Drugiego Świata, co stworzyło problem z nazwaniem państw najwolniej rozwijających się lub prawie nierozwijających się, będących daleko od takich rokowań. Wiele państw Trzeciego Świata utrzymywało stały wzrost standardów życia, natomiast część, zwłaszcza te dotknięte klęskami żywiołowymi, nie wykazywała zmian w tym kierunku, pozostając na ostatnich miejscach rankingu rozwoju społecznego.

Obecnie pod pojęciem Czwartego Świata najczęściej rozumie się kraje najuboższe, o najniższym produkcie krajowym brutto i wskaźniku rozwoju społecznego, z wysoką umieralnością i niskim standardem życia, dotknięte najczęściej klęskami żywiołowymi, konfliktami zbrojnymi, niekiedy problemem masowego głodu obywateli.

Kraje najsłabiej rozwinięte stanowią mniejszość świata w porównaniu z krajami rozwiniętymi lub wysoko rozwiniętymi – zarówno pod względem ich liczby oraz liczebności populacji, jak i powierzchni tych państw.

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

  1. Stosuje się też nazwy: kraje najsłabiej rozwinięte, kraje najmniej rozwinięte, kraje bardzo słabo rozwinięte, kraje najbiedniejsze, kraje nierozwinięte i inne.