Czwarty rząd Kazimierza Bartla

Czwarty rząd Kazimierza Bartla – gabinet pod kierownictwem premiera Kazimierza Bartla, funkcjonujący od 28 czerwca 1928 do 13 kwietnia 1929.

Czwarty rząd Kazimierza Bartla w dniu zaprzysiężenia 28 czerwca 1928

Skład rząduEdytuj

Zmiany w składzie rząduEdytuj

22 grudnia 1928 Prezydent RP mianował podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisława Cara ministrem sprawiedliwości.

8 lutego 1929 roku kierownikiem Ministerstwa Skarbu został podsekretarz stanu w tym resorcie Tadeusz Grodyński