Czynniki klimatotwórcze

Czynniki klimatotwórcze - są to czynniki wpływające na klimat danego terenu. Należą do nich:

 • szerokość geograficzna
 • odległość od mórz i oceanów (stopień kontynentalizmu)
 • ukształtowanie powierzchni i rodzaj terenu
  • wysokość bezwzględna (im wyżej tym niższa temperatura: w powietrzu wilgotnym temperatura spada około 0,6 °C/100 m (tzw. mokra adiabatyczna), i ok. 1 °C/100 m w suchym (tzw. sucha adiabatyczna)
  • ekspozycja stoku (kierunek w którym stok opada: południowy lub północny)
 • prądy morskie
 • dominujące kierunki wiatrów
 • pokrycie terenu
 • działalność człowieka.