Czynniki warunkujące przebieg i wynik wojny

Czynniki warunkujące przebieg i wynik wojny – możliwości i siły, bez których nie tylko nie można osiągnąć zwycięstwa, ale również nie można prowadzić wojny. Do możliwości tych zalicza się:

Stan czynników warunkujących przebieg i wynik wojny zależy w pełni od ustroju społeczno-politycznego oraz poziomu rozwoju ekonomicznego państwa, narodu lub grupy etnicznej.