Czysta mowa

kongres Świadków Jehowy 1990

Czysta mowa – ogólnoświatowa seria zgromadzeń religijnych o charakterze międzynarodowym, zorganizowanych przez Świadków Jehowy. Kongresy rozpoczęły się latem 1990 roku na półkuli północnej, a zakończyły na początku 1991 roku na półkuli południowej. Hasło kongresowe oparto na biblijnym wersecie z Księgi Sofoniasza 3:9, który w Przekładzie Nowego Świata oddano słowami: „Wtedy bowiem dokonam wśród ludów zamiany na czystą mowę, aby wszystkie wzywały imienia Jehowy i służyły mu ramię przy ramieniu”[1].

Świadkowie Jehowy
 PortalKategoria

Celem kongresu było omówienie aspektów „czystej mowy”[a], odpowiedzi na pytanie dlaczego nauczenie się jej i płynne posługiwanie się nią jest niezwykle ważne, oraz jak dzięki niej umacnia się jedność ogólnoświatowej społeczności Świadków Jehowy[2].

Kongresy w PolsceEdytuj

W Polsce odbyło się 11 czterodniowych kongresów[b][2], w których uczestniczyło 152 460 osób[3], a 4867 zostało ochrzczonych[4][5].

Kongresy odbyły się w dniach od 19 do 22 lipca w Bydgoszczy (stadion „Zawiszy”), Łodzi (stadion ŁKS „Start”) i Szczecinie (stadion MKS „Pogoń”). Od 26 do 29 lipca w Krakowie (stadion „Korony”), Lublinie (stadion RKS „Motor”) i we Wrocławiu („Stadion Olimpijski”). Od 2 do 5 sierpnia w Chorzowie („Stadion Śląski”), Gdańsku (stadion „Lechii”) i Wałbrzychu (stadion GKS „Górnik”) a w dniach od 9 do 12 sierpnia w Poznaniu (stadion GKS „Olimpia”) oraz w Warszawie („Stadion Dziesięciolecia”), gdzie program przedstawiano w języku polskim i rosyjskim[6].

Na „Stadionie Dziesięciolecia” w Warszawie odbył się kongres specjalny z udziałem ponad 35 tysięcy delegatów z centralnej Polski i ponad 17 tysięcy ze Związku Radzieckiego (m.in. z Rosji, Ukrainy[7], Łotwy[8], Mołdawii[7] i innych republik radzieckich), a wśród nich grupa niesłyszących, dla których program był tłumaczony na rosyjski język migowy. W programie kongresu uczestniczył Milton George Henschel, członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy [9][10][11][12]. Władze ZSRR oficjalnie zezwoliły im na uczestnictwo w tym kongresie. Kilka dni przed rozpoczęciem kongresu przedstawiciele władz radzieckich zapowiedzieli ograniczenie wyjazdów swych obywateli do Polski. Jednak ich wprowadzenie przesunięto i zaczęły one obowiązywać dopiero po kongresie[13]. Wynajęto specjalne składy pociągów, które przywiozły m.in. rosyjskich współwyznawców[14]. Po raz pierwszy Świadkowie Jehowy ze Związku Radzieckiego wysłuchali całego programu w języku rosyjskim[c]. Delegaci z ZSRR otrzymali broszurę z 73 pieśniami Królestwa w języku rosyjskim. W kongresie uczestniczyło też ponad stu byłych więźniów obozu w Mordwie. Było to ich pierwsze spotkanie po jego opuszczeniu. Byli w nim uwięzieni za prowadzenie działalności religijnej Świadków Jehowy[7][15].

W Trybunie w artykule „Głosiciele Królestwa” Zofia Uszyńska napisała: „Radzieckie służby graniczne przeprowadziły wszystkie autokary na stronę polską bez konieczności czekania na odprawę w kilometrowych kolejkach. Przyjechali przedstawiciele z całego Związku Radzieckiego: z Władywostoku, Chabarowska, Workuty. Niektórzy spędzili cztery, pięć dni w pociągu”.

19 sierpnia 1990 roku w tygodniku The Warsaw Voice Anna Dubrawska w artykule „Świadkowie Jehowy w ZSRR – przed nimi lepsze dni” przeprowadziła wywiady z uczestnikami z ZSRR, a wśród nich z takimi, którzy z powodu swoich przekonań religijnych spędzili po 15 lat w więzieniach i obozach pracy.

Sztandar Młodych opisał przygotowanie stadionu na przyjęcie delegatów: „W czynie społecznym (...) wyznawcy Jehowy wyremontowali ławki, odnowili tunele i szalety, wyczyścili murawę boiska. Na koszty kongresu wykładali z własnych kieszeni. Wszyscy Świadkowie Jehowy przygotowali dla przyjezdnych ok. 22 tys. prywatnych kwater, zadbali o wyżywienie dla obywateli radzieckich, o własną opiekę medyczną”[9].

Kongresy międzynarodowe na świecieEdytuj

Kongresy międzynarodowe odbyły się w Bangkoku, Berlinie, Buenos Aires, Manili, Tajpej i São Paulo.

Pod koniec 1989 roku Ciało Kierownicze Świadków Jehowy zorganizowało przygotowania do kongresu międzynarodowego na „Stadionie Olimpijskim” w Berlinie Zachodnim. Ponieważ decyzja o zorganizowaniu kongresu zapadła stosunkowo późno, Stadion Olimpijski nie był już dostępny w weekend, dlatego kongres trwał od wtorku 24 lipca do piątku 27 lipca 1990 roku. Świadkowie Jehowy na przygotowanie obiektu mieli tylko jeden dzień, a na demontaż kilka godzin. Świadkowie Jehowy z Drezna wyhodowali i ułożyli wokół sceny 16 000 kwiatów. Około 9500 Świadków Jehowy z NRD, którzy 14 marca 1990 roku zostali uznani prawnie, przybyło na kongres 13 wynajętymi pociągami, a inni 200 autokarami. Dla większości wyznawców z NRD był to pierwszy kongres w ich życiu[16][1]. W kongresie uczestniczyli delegaci z 65 krajów, w tym około 30 000 z NRD i 4500 z Polski, dla których przygotowano specjalny program z udziałem członków Ciała Kierowniczego. Program kongresu przedstawiono w języku niemieckim oraz angielskim, z którego skorzystało około 6000 osób, w tym 584 delegatów z Wielkiej Brytanii[17]. Duże grupy delegatów przybyły także z Danii, Hiszpanii, Mozambiku oraz Stanów Zjednoczonych. Liczba obecnych wyniosła 44 532 osoby, a 1018 zostało ochrzczonych[18][19][20][21][22][23]. Ogólna liczba obecnych na wszystkich 19 kongresach okręgowych zorganizowanych w RFN[d] wyniosła 192 811 osób, a 2588 osób zostało ochrzczonych[24].

W grudniu 1990 roku na stadionach „River Plate” i „Vélez Sarsfield” w Buenos Aires w Argentynie odbył się następny kongres międzynarodowy. Wśród ponad 67 000 obecnych, było około 6000 delegatów z ponad 20 krajów, m.in. z Japonii[25]. Przemówienia wygłosili członkowie Ciała Kierowniczego – John E. Barr i Lyman Alexander Swingle[26][21].

W grudniu 1990 roku kongres międzynarodowy zorganizowano w São Paulo w Brazylii. Wśród 134 406 obecnych było 2350 delegatów z 14 krajów. Kongres odbył się na stadionach – „Morumbi” (86 186 obecnych) oraz „Pacaembu” (48 220 obecnych). W kongresie brało udział dwóch członków Ciała Kierowniczego – Carey W. Barber i Albert D. Schroeder. Ponadto od września do października w Brazylii odbyło się 110 kongresów okręgowych w 68 miastach. Ogółem na wszystkich kongresach obecnych było 548 517 osób, a 13 448 zostało ochrzczonych[27][21][28][29].

Na początku roku 1991 odbyły się kolejne międzynarodowe kongresy w Manili na Filipinach, w Tajpej na Tajwanie i Bangkoku w Tajlandii[21][30][31].

Kongresy okręgowe na świecieEdytuj

Na całym świecie poza serią kongresów międzynarodowych w wielu krajach zorganizowano kongresy okręgowe. Niektóre z nich odbyły się po raz pierwszy w tych krajach, w których Świadkowie Jehowy zostali wówczas prawnie zalegalizowani.

W Rumunii odbyły się pierwsze od ponad 40 lat kongresy. Zorganizowano je w miastach Braszów i Kluż-Napoka. Program przedstawiono w języku rumuńskim i węgierskim. Był to pierwszy od 40 lat kongres, po odzyskaniu w kwietniu 1990 roku prawnej rejestracji przez tamtejszych Świadków Jehowy. Uczestniczyło w nim dwóch członków Ciała Kierowniczego – Milton George Henschel i Theodore Jaracz. Łączna liczba obecnych przekroczyła 36 000 osób, a 1445 zostało ochrzczonych czyli około 8 procent ogółu głosicieli działających wówczas w Rumunii[20][32][22][10][33].

W dniach od 2 do 5 sierpnia 1990 roku odbyły się kongresy na Węgrzech: w Budapeszcie, Peczu, Miszkolcu, i Debreczynie. Wzięło w nich udział 21 568 osób, w tym około 2000 osób posługujących się językiem węgierskim z Rumunii, Czechosłowacji (głównie ze Słowacji) i ZSRR oraz 700 delegatów z Finlandii, a ochrzczono 901 osób[10][3]. Również na Węgrzech był pierwszym kongresem, zorganizowanym po odzyskaniu prawnej rejestracji przez tamtejszych Świadków Jehowy[32][22].

Kongres na „Stadionie imienia Evžena Rošickýego” w Pradze odbył się w dniach od 9 do 12 sierpnia 1990 roku. Brało w nim udział 23 876 osób, a 1824 ochrzczono. W programie uczestniczyli dwaj członkowie Ciała Kierowniczego, Milton Henschel i Theodore Jaracz. Ponad 9500 ochotników przez ponad 58 000 godzin sprzątało i malowało stadion, przygotowując go do kongresu [20][3][34][22][10].

W czerwcu 1990 roku około 200 Świadków Jehowy z Estonii oficjalnie uczestniczyło w kongresie w Helsinkach w Finlandii. Po raz pierwszy otrzymali oni pełnokolorowe publikacje w języku estońskim[35].

W Bułgarii działalność tamtejszych Świadków Jehowy nie została wówczas jeszcze zalegalizowana, dlatego ponad 200 z nich było obecnych wśród 6537 uczestników kongresu, który w dniach 23 do 26 sierpnia 1990 roku odbył się w Salonikach w Grecji. Program przedstawiono w języku greckim i po raz pierwszy w bułgarskim[3][10].

Po raz pierwszy kongresy odbyły się w każdej z sześciu republik Jugosławii. Obszerne sprawozdania o nich przekazały główne media[3][22].

Po trwającym od kwietnia 1976 roku do stycznia 1990 roku zakazie działalności, w odzyskanych w lipcu i wyremontowanych przez ochotników obiektach Biura Oddziału w Porto-Novo w Beninie, w sierpniu 1990 roku odbył się kongres z udziałem około 2000 osób[36].

Na kongresach w Holandii ogłoszono wydanie Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata w języku niderlandzkim (wydanie z roku 1990).

W Ekwadorze w kongresach uczestniczyło 40 799 osób, w tym 18 069 tamtejszych głosicieli[37]. Natomiast w Haiti w kongresach brało udział 13 236 osób, a 396 ochrzczono. Najwyższa liczba głosicieli w Haiti wynosiła wówczas 6427[37].

Po wieloletnim zakazie działalności Świadkowie Jehowy w Mozambiku uczestniczyli w kongresie, który odbył się na „Stadionie Costa do Sol” w Maputo. Udział w nim wzięło około 6000 osób. Program przedstawiono w języku portugalskim i w języku tsonga. Ogółem w trzech kongresach w tym kraju wzięło udział 13 971 osób, a 357 ochrzczono[38][39].

Na kongresie w Auckland w Nowej Zelandii po raz pierwszy przedstawiono program w języku samoańskim, z którego skorzystały 503 osoby[40].

W kongresie, który odbył się w grudniu 1990 roku w teatrze miejskim w Porto Grande na wyspie São Vicente w Republice Zielonego Przylądka, uczestniczyli także delegaci z wysp Santo Antão i São Nicolau. Liczba obecnych wyniosła 756, a 24 osoby zostały ochrzczone. Na kongres w Prai przybyli delegaci z wyspy Santiago i z wysp Sal i Fogo, liczba obecnych wyniosła 472 osoby. Były to pierwsze kongresy po zalegalizowaniu działalności tamtejszych Świadków Jehowy 30 listopada 1990 roku[41].

W lipcu 1990 roku w kongresie w Gujanie Francuskiej wzięło udział 1479 osób – w tym 660 tamtejszych głosicieli, a 41 zostało ochrzczonych[42].

Na Gwadelupie w czterech kongresach uczestniczyło 13 021 osób, a 259 ochrzczono. Liczba tamtejszych głosicieli wynosiła wówczas 6233[42].

W lipcu 1990 roku w kongresach na Alasce uczestniczyło 2929 osób, a 50 zostało ochrzczonych[42].

We wrześniu 1990 roku w kongresie na wyspie Reunion uczestniczyło 3591 osób, w tym 1854 głosicieli, a 114 z nich ochrzczono[43].

Po raz pierwszy od dziewięciu lat Świadkowie Jehowy w Nikaragui zgromadzili się na stadionie w Managui. W kongresie wzięły udział 11 404 osoby, a 283 ochrzczono[44].

Pomimo działań wojennych, w listopadzie 1990 roku kongres odbył się w Libanie, uczestniczyły w nim 3794 osoby, a 111 ochrzczono[45][46].

Z udziałem 600 Świadków Jehowy pochodzenia arabskiego i żydowskiego kongres odbył się w Hajfie w Izraelu[47].

Jesienią 1991 roku na zebraniach zborowych został przedstawiony specjalny program „Szczęśliwy lud wysławia Jehowę na zgromadzeniach w Europie Wschodniej”. Był on ilustrowany przezroczami ukazującymi najważniejsze wydarzenia z kongresów pod hasłem „Czysta mowa” z 1990 roku w Europie Wschodniej[48].

Publikacje wydane z okazji kongresuEdytuj

 • Jak krew może ocalić twoje życie? (broszura)[49]
 • Kto nam pomoże rozwiązać nasze problemy? (broszura)
 • Człowiek poszukuje Boga (książka)
 • „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” (wyd. zrewid.; książka)

Niektóre punkty programuEdytuj

 • Dramaty (przedstawienia):
  • Gorliwe spełnianie woli Bożej[50]
  • Stawiajmy czoło podstępnym działaniom Diabła
 • Wykład publiczny:
  • Bądźcie zjednoczeni czystą mową

UwagiEdytuj

 1. Świadkowie Jehowy uważają, że „czysta mowa” to prawda o Jehowie Bogu i Jego zamierzeniu objawiona w Biblii (źródło).
 2. W czwartek program rozpoczął się o godzinie 13:30, a w piątek, sobotę i niedzielę o 9:30. Program zakończył się w czwartek, piątek i sobotę o godzinie 17:10, a w niedzielę o godzinie 16:00.
 3. W kongresach zorganizowanych w Polsce w roku 1985 „Lud zachowujący prawość” oraz w roku 1989 „Prawdziwa pobożność” delegaci z ZSRR mogli skorzystać z części programu w języku rosyjskim.
 4. W Niemczech odbyło się 19 kongresów w Berlinie, Bochum, Dortmundzie, Gelsenkirchen, Hamburgu, Hanowerze, Kaiserslautern, Kolonii, Mannheim, Meckenheim, Möllbergen, Monachium, Norymberdze, Reutlingen, Saarbrücken, Stuttgarcie. Program przedstawiono w języku niemieckim, angielskim, francuskim, greckim, chorwackim, hiszpańskim, serbskim, tureckim, włoskim oraz niemieckim języku migowym.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Watchtower. Czysta mowa jednoczy wielką rzeszę czcicieli Boga. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 24, 25, 15 stycznia 1991. 
 2. a b Watchtower. Przyjdź na zgromadzenie okręgowe „Czysta mowa”. „Nasza Służba Królestwa”, s. 5–9, czerwiec 1990. 
 3. a b c d e Watchtower. „Bóg dawał wzrost”. „Nasza Służba Królestwa”, s. 4–9, kwiecień 1991. 
 4. Watchtower. Sprawozdanie ze służby polowej w Polsce. „Nasza Służba Królestwa”, s. 2, październik 1990. 
 5. Watchtower. Sprawozdanie ze służby polowej w Polsce. „Nasza Służba Królestwa”, s. 4, listopad 1990. 
 6. Watchtower. Ogłoszenia. „Nasza Służba Królestwa”, s. 5, kwiecień 1990. 
 7. a b c Watchtower. Rocznik Świadków Jehowy 2002. . s. 232, 233. 
 8. Watchtower. Rocznik Świadków Jehowy 2007. . s. 201, 202. 
 9. a b Watchtower. „Świadkowie Jehowy w ZSRR – przed nimi lepsze dni”. „Przebudźcie się!”, s. 22, 23, 8 lutego 1991. 
 10. a b c d e 1991 Yearbook of Jehovah's Witnesses. New York: Watchtower, 1991, s. 23, 24, 52, 53. (ang.)
 11. Czysta mowa i Świadkowie Jehowy. „Gazeta Wyborcza”, s. 2, 13.08.1990. 
 12. Świadkowie Jehowy w Warszawie. „Gazeta Wyborcza”, s. 2, 9.08.1990. 
 13. Watchtower. Rocznik Świadków Jehowy 1994. . s. 248. 
 14. Watchtower. Ponad 40 lat pod komunistycznym zakazem. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 29, 1 marca 1999. 
 15. Watchtower. Rocznik Świadków Jehowy 2008. . s. 124, 125. 
 16. Watchtower. Rocznik Świadków Jehowy 1999. . s. 118, 121–125. 
 17. Watchtower. Rocznik Świadków Jehowy 2000. . s. 133. 
 18. Watchtower. Służenie Jehowie z radością. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 10, 11, 1 stycznia 1991. 
 19. Watchtower. Czysta mowa jednoczy wielką rzeszę czcicieli Boga. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 24, 25, 15 stycznia 1991. 
 20. a b c Watchtower. Świadkowie Jehowy w Europie Wschodniej. „Przebudźcie się!”, s. 8–13, 8 lutego 1991. 
 21. a b c d Watchtower. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego. . s. 280. 
 22. a b c d e Watchtower. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego. . s. 505–507. 
 23. 1991 Yearbook of Jehovah's Witnesses. New York: Watchtower, 1991, s. 18–24. (ang.)
 24. Watchtower. Wiadomości teokratyczne. „Nasza Służba Królestwa”, s. 5, październik 1990. 
 25. Watchtower. Rocznik Świadków Jehowy 1998. . s. 157. 
 26. Watchtower. Rocznik Świadków Jehowy 2001. . s. 207. 
 27. Watchtower. Rocznik Świadków Jehowy 1997. . s. 195. 
 28. Watchtower. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego. . s. 502. 
 29. 1992 Yearbook of Jehovah's Witnesses. New York: Watchtower, 1992, s. 19. (ang.)
 30. Watchtower. Bój się Jehowy i wychwalaj Jego święte imię. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 18, 1 stycznia 1992. 
 31. Watchtower. Rocznik Świadków Jehowy 1991. . s. 187–189 (ang.). 
 32. a b Watchtower. Rocznik Świadków Jehowy 2006. . s. 154. 
 33. Watchtower: Nasza historia. jw2017.org, 2016-10-01. [dostęp 2017-10-01].
 34. Watchtower. Rocznik Świadków Jehowy 2000. . s. 214. 
 35. Watchtower. Rocznik Świadków Jehowy 2011. . s. 230, 231. 
 36. Watchtower. Rocznik Świadków Jehowy 1997. . s. 117. 
 37. a b Watchtower. Wiadomości teokratyczne. „Nasza Służba Królestwa”, s. 4, styczeń 1991. 
 38. Watchtower. Obserwujemy świat. „Przebudźcie się!”, s. 28, 8 czerwca 1991. 
 39. Watchtower. Obserwujemy świat. „Przebudźcie się!”, s. 28, 8 lipca 1991. 
 40. Watchtower. Ogłaszanie dobrej nowiny w nowozelandzkim „mieście Polinezyjczyków”. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 28, 15 marca 1991. 
 41. Watchtower. „Woda życia” tryska na wyspach Zielonego Przylądka. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 26, 15 marca 1992. 
 42. a b c Watchtower. Wiadomości teokratyczne. „Nasza Służba Królestwa”, s. 8, grudzień 1990. 
 43. Watchtower. Wiadomości teokratyczne. „Nasza Służba Królestwa”, s. 6, luty 1991. 
 44. Watchtower. Wiadomości teokratyczne. „Nasza Służba Królestwa”, s. 11, czerwiec 1991. 
 45. Watchtower. Wiadomości teokratyczne. „Nasza Służba Królestwa”, s. 9, kwiecień 1991. 
 46. Watchtower. Radosna wytrwałość na Bliskim Wschodzie. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 25–29, 1 stycznia 1991. 
 47. Watchtower. Świat bez wojen już bliski!. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 6, 15 stycznia 1994. 
 48. Watchtower. Ogłoszenia. „Nasza Służba Królestwa”, s. 6, wrzesień 1991. 
 49. Watchtower: Jak krew może ocalić twoje życie?. jw.org. [dostęp 2015-05-27].
 50. Watchtower: Gorliwe spełnianie woli Bożej. jw.org.