Czytelnia

sala, stanowiąca zwykle część biblioteki

Czytelnia, lektorium – sala, stanowiąca zwykle część biblioteki[1], przeznaczona do czytania książek i innych zbiorów na miejscu[1] oraz do nauki.

Czytelnia La Trobe w Melbourne

Czytelnia stanowi ważne miejsce w szkołach i na uczelniach: uczniom pozwala wykorzystać czas na naukę i odrabianie lekcji, a studentom zapoznać się z treścią podręczników i książek stanowiących literaturę do ich zajęć. Czytelnie są szczególnie popularne na zachodnich uczelniach, gdzie kładzie się wysoki nacisk na samodzielną pracę studenta.

Każda czytelnia posiada swój regulamin, w którym przede wszystkim wskazuje się na konieczność zachowania ciszy.

Przypisy edytuj

  1. a b Słownik terminologiczny informacji naukowej, Maria Dembowska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1979, s. 34.