Dąbrowy Krotoszyńskie

Dąbrowy Krotoszyńskie – jeden z największych w Polsce kompleksów naturalnych lasów dębowych, zajmuje teren blisko 23 tys. ha.

Dąb w kompleksie
Młodnik jesienią
W rezerwacie Baszków
Rezerwat Dąbrowa koło Biadek
Krajobraz pól rozdzielających kompleksy (Gliśnica)

Charakterystyka

edytuj

Trzy zespoły naturalnych, urozmaiconych dąbrów świetlistych (dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, grab zwyczajny, leszczyna pospolita) ze starodrzewiem, częściowo (miejscowo) przemieszanych z nowymi nasadzeniami sosny i innych drzew (bór mieszany i inne).

Położenie

edytuj

Dąbrowy Krotoszyńskie położone są na pograniczu trzech powiatów: krotoszyńskiego, ostrowskiego i pleszewskiego, w południowej części województwa wielkopolskiego.

Podział

edytuj

Ochrona

edytuj

Cały kompleks znajduje się na terenie utworzonego w 1993 roku Obszaru Chronionego Krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie i Baszków Rochy. Ponadto, na terenie Dąbrów wyodrębniono trzy leśne rezerwaty przyrody, w których przedmiotem ochrony jest naturalny, urozmaicony las dębowy ze starodrzewiem:

Zlokalizowano tu też trzy rezerwaty florystyczne:

Teren kompleksu objęty jest też obszarem Natura 2000 (PLH300002) Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej, powołanym przez Ministra Środowiska 12 stycznia 2011 (Dz. U. nr 25, poz. 133). Obszar obejmuje 34.225,2 ha na terenie gmin: Dobrzyca, Krotoszyn, Odolanów, Ostrów Wlkp., Pleszew, Raszków, Rozdrażew, Sulmierzyce i Zduny[1].

Ochrona gatunkowa

edytuj

Na terenie kompleksu występują m.in.: dzięcioł średni (jedna z 10 największych ostoi w Polsce – 450–460 par lęgowych, 4% populacji krajowej), dzięcioł zielonosiwy (20–25 par), ortolan (350–400 par, największa liczebność w Wielkopolsce i jedno z największych zagęszczeń w kraju – powyżej 1 pary na km²)[2].

Turystyka

edytuj

Przez teren kompleksów leśnych wytyczono szlaki rowerowe i piesze, np. szlak rowerowy Dąbrowy Krotoszyńskie z Krotoszyna (okólny, 39 km)[2].

Zobacz też

edytuj

Opisane obiekty krajoznawcze na terenie Dąbrów Krotoszyńskich i w ich bezpośrednim sąsiedztwie:

Przypisy

edytuj
  1. SDF Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002
  2. a b Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007 – folder informacyjny, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Poznań, 2012