Otwórz menu główne

Dławica związana z mostkami mięśniowymi nad tętnicami wieńcowymi

Obrazy angiografii 65-letniego pacjenta z mostkiem mięśniowym przebiegajacym nad tętnicą międzykomorową przednią (LAD). A1) Projekcja prawo-skośna pod koniec skurczu. Uciśnięty odcinek naczynia wskazują dwie strzałki. B1) Lewy przedni skośny widok w tym samym okresie cyklu serca. A2) Ten sam rzut co w A1, ale 133 ms później. Odcinek tętnicy już nie jest zwężony. B2) Widok w rzucie takim jak na B1, 133 ms później

Dławica związana z mostkami mięśniowymi nad tętnicami wieńcowymi (ang. myocardial bridges) – rzadka postać dławicy piersiowej związana z odmiennościami anatomicznymi budowy mięśnia sercowego, jakimi są przebiegające ponad nadwsierdziowymi odcinkami tętnic wieńcowych pasma mięśniowe (mostki).

Spis treści

HistoriaEdytuj

Pierwszy opis mostka mięśniowego nad tętnicą wieńcową jest autorstwa Reymana który opisał tę anomalię w 1737 roku[1]. W 1951 roku wyniki szerokich badań autopsyjnych przedstawił Geiringer[2]. W 1995 roku Stables opisał zabieg stentowania uciśniętej przez mostek tętnicy[3].

EtiologiaEdytuj

Mostki mięśniowe to odmienności anatomiczne budowy mięśnia sercowego, mające postać pasm mięśniowych przebiegających nad nadwsierdziowymi tętnicami wieńcowymi. Podczas skurczu taki mostek może powodować uciśnięcie i zwężenie naczynia.

RozpoznanieEdytuj

Podstawą rozpoznania jest koronarografia.

PrzypisyEdytuj

  1. Reyman HC. Disertatio de vasis cordis propriis. Med Diss Univ Göttingen. 7th Sept 1737; 1–32.
  2. Geiringer E. The mural coronary. „Am Heart J”. 41. 3, s. 359-68, 1951. PMID: 14818948. 
  3. Stables RH, Knight CJ, McNeill JG, et al. Coronary stenting in the management of myocardial ischemia caused by muscle bridging. Br Heart J. 1995; 74: 90–92.

BibliografiaEdytuj