Dżul

jednostka pracy, energii oraz ciepła w układzie SI

Dżul (J) – jednostka pracy i energii – w tym ciepła – w układzie SI[1]. Jeden dżul to praca wykonana przez siłę o wartości 1 N przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły[2].

dżul [J]
Układ SI
Wymiar
Jednostka pracy, energii, ciepła
Typowe symbole wielkości W, E, Q
w jednostkach SI
w jednostkach CGS
w jednostkach anglosaskich
Źródło nazwy James Prescott Joule
1 J = 1 N·m

Związek z mocą:

1 J = 1 W·s

Nazwa dżul pochodzi od nazwiska angielskiego fizyka Jamesa Joule'a.

Przeliczenie 1 dżula na inne jednostki pracy, energii i ciepła:

Dżul a niutonometrEdytuj

Jednostką momentu siły jest N · m. Iloczyn niutona i metra to w układzie SI dżul, jednak – aby nie wprowadzać nieporozumień – jednostkę momentu siły nazwano niutonometrem (N · m) i nie zastępuje się jej dżulem.

Problem ten wiąże się z tym, że praca definiowana jest jako iloczyn skalarny siły i przemieszczenia, natomiast moment siły to iloczyn wektorowy siły i ramienia.

Przedrostki SIEdytuj

Wielokrotności i podwielokrotności jednostki (wyróżniono najczęściej używane):

Wielokrotności Podwielokrotności
Przedrostek Nazwa Symbol Przedrostek Nazwa Symbol
100 dżul J      
101 dekadżul daJ 10–1 decydżul dJ
102 hektodżul hJ 10–2 centydżul cJ
103 kilodżul kJ 10–3 milidżul mJ
106 megadżul MJ 10–6 mikrodżul µJ
109 gigadżul GJ 10–9 nanodżul nJ
1012 teradżul TJ 10–12 pikodżul pJ
1015 petadżul PJ 10–15 femtodżul fJ
1018 eksadżul EJ 10–18 attodżul aJ
1021 zettadżul ZJ 10–21 zeptodżul zJ
1024 jottadżul YJ 10–24 joktodżul yJ

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. dżul, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-15].
  2. Leksykon naukowo-techniczny z suplementem. Warszawa: WNT, 1989. ISBN 83-204-0967-5.