Diizopropylotryptamina

związek chemiczny
(Przekierowano z DIPT)

Diizopropylotryptamina (DiPT) – organiczny związek chemiczny, psychodeliczna substancja psychoaktywna z rodziny tryptamin, o bardzo unikalnym działaniu. Podczas gdy większość psychodelików oddziałuje głównie na zmysł wzroku, DiPT wpływa głównie na słuch. Podawany doustnie wywołuje selektywną głuchotę na wysokie tony, przy czym zanik słyszalności skali dźwięku jest liniowo zależny od ilości wprowadzonego związku. Im wyższa dawka, tym zakres spektrum słyszalnego dźwięku przesuwa się coraz bardziej w stronę niskich tonów.

Diizopropylotryptamina
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C16H24N2
Masa molowa 244,38 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 14780-24-6
67292-67-5 (monochlorowodorek)
PubChem 26903
Klasyfikacja medyczna
Legalność w Polsce substancja niesklasyfikowana


Linki zewnętrzneEdytuj