Damian Franciszek Kretkowski

Damian Franciszek Kretkowski herbu Dołęga (zm. po 16 lipca 1675) – kasztelan chełmiński oraz rypiński.

Herb Dołęga

Jako senator wziął udział w sejmach: 1658, 1659, 1661, 1662, 1664/1665, 1665, 1666 (I), 1666 (II), 1668 (II), 1668 (III), 1669 (I), 1670 (II), 1672 (I), 1674 (I), 1674 (II)[1].

Urodził się w rodzinie Jana i Marty Tylickiej[2]. Damian był prawnukiem wojewody brzeskokujawskiego Grzegorza. Trzykrotnie żonaty. Przed 1648 poślubił Annę Kryską. Z małżeństwa z Anną urodziło się 6 dzieci: Anna (norbertanka w Strzelnie), Teofila i Agnieszka (benedyktynki w Toruniu), Feliks Ignacy - biskup chełmiński; Jan (zm. po 1722), chorąży gostyński, Marianna Zofia, żona Ludwika Mniewskiego h. Ogończyk, a następnie Kazimierza Zawadzkiego h. Rogala. Po śmierci Anny poślubił w 1665 Jadwigę Działyńską wojewodziankę pomorską, córkę Pawła Jana Działyńskiego. Z tego małżeństwa urodziło się 2 synów: Franciszek - komisarz na trybunał lwowski i Andrzej (bezpotomni) i 3 córki, bliźniaczki Eleonora później żona Andrzeja Dziewanowskiego h. Jastrzębiec, kasztelanowa dobrzyńska i Jadwiga (karmelitanka w Poznaniu) oraz Teresa żona Stanisława Rozwadowskiego h. Rogala. Po śmierci drugiej żony ożenił się po raz trzeci, z Teresą Żochowską.

Początkowo dworzanin królewski, podpisał elekcję 1648 i 1674. Był deputatem na Trybunał radomski i posłem do Moskwy w celu utwierdzenia traktatu pokojowego. Od 1660[3] kasztelan rypiński. W latach 1663–1674 pełnił urząd kasztelana chełmińskiego. Na sejmie abdykacyjnym 16 września 1668 roku podpisał akt potwierdzający abdykację Jana II Kazimierza Wazy[4]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 5 listopada 1668 roku na sejmie konwokacyjnym[5]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na sejmie konwokacyjnym[6]. Podpisał pacta conventa Jana III Sobieskiego w 1674 roku[7].

PrzypisyEdytuj

  1. Leszek Andrzej Wierzbicki, Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej, Warszawa 2017, s. 87.
  2. Tomasz Sławiński, Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV wieku., Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 2007.
  3. Wierzbicki podaje datę około 1658 roku
  4. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, 481.
  5. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 498.
  6. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 129.
  7. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Warszawą a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego Tysiąc Szesc Set Siedmdziesiat Czwartego, dnia Dwudziestego Miesiaca Kwietnia., s. 28-29.

BibliografiaEdytuj

  • Adam Boniecki "Herbarz Polski" (tom XII, str. 268–276, Kretkowscy herbu Dołęga)
  • Hr. Seweryn Uruski "Rodzina. Herbarz szlachty polskiej" (tom 8, str. 53–56, Kretkowscy herbu Dołęga)