Danuta Konieczka-Śliwińska

polska historyk

Danuta Konieczka-Śliwińskapolska historyk, dr hab. nauk humanistycznych, profesor uczelni na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[1], Honorowy Obywatel Mogilna.

Danuta Konieczka-Śliwińska
Ilustracja
Danuta Konieczka-Śliwińska, fot. Piotr Namiota
Państwo działania

 Polska

doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: historia najnowsza, dydaktyka historii[1]
Alma Mater

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Doktorat

6 listopada 2000[1]

Habilitacja

5 grudnia 2011[1]

ŻyciorysEdytuj

W 1994 ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza[1], 6 listopada 2000 obroniła pracę doktorską Retoryka we współczesnych szkolnych podręcznikach historii, 5 grudnia 2011 habilitowała się na podstawie pracy zatytułowanej Edukacyjny nurt regionalizmu historycznego w Polsce po 1918 roku. Konteksty - koncepcje programowe - realia[1]. W 2017 r. otrzymała nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UAM.[1].

W 2000 r. została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2012-2019 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii UAM ds. dydaktycznych. Od 1 października 2019 r., po likwidacji Instytutu Historii pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza[1].

Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia[2].

Została wybrana na członka Komitetu Nauk Historycznych PAN na kadencję 2020–2023[3].

Obszar zainteresowań naukowychEdytuj

 • historia regionalna (odnosząca się zwłaszcza do dziejów Kujaw i Wielkopolski)
 • szeroko rozumiane problemy edukacji historycznej i obywatelskiej (w wymiarze historycznym, teoretycznym i praktycznym)
 • dzieje dydaktyki historii i dydaktyki szkoły wyższej
 • relacje polsko-czeskie w świetle szkolnych podręczników historii
 • dzieje regionalizmu polskiego i związanej z nim edukacji regionalnej na przestrzeni XX i XXI wieku
 • upowszechnianie wiedzy historycznej

Najważniejsze publikacjeEdytuj

Monografie
 • Retoryka we współczesnych szkolnych podręcznikach historii. Wyd. Instytut Historii UAM, Seria: Publikacje Instytutu Historii (nr 43), Poznań 2001, s. 224
 • Benedyktyni mogileńscy. Zarys dziejów, życie codzienne, duchowość i kultura. Wyd. Rys. Poznań 2004, ss. 176; wydanie II poprawione Poznań 2005, ss. 176
 • Ks. Stanisław Kozierowski – proboszcz parafii skórzewskiej (1910-1929). Wyd. Przemkodruk. Skórzewo 2010, ss. 84
 • dobór i opracowanie kazań [w:] Ks. Stanisław Kozierowski, Wybór kazań. Wyd. PTPN. Poznań 2010, ss. 123
 • Edukacyjny nurt regionalizmu historycznego w Polsce po 1918 roku. Wyd. Instytut Historii UAM. Poznań 2011, ss. 502
Podręcznik akademicki
 • (współautorstwo z E. Chorąży i S. Roszakiem), Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 402
Redakcje prac zbiorowych
 • Non omnis moriar. Katolicki cmentarz  w Mogilnie. Wyd. Rys, Poznań 2006, ss. 164
 • Wybór źródeł do dziejów gimnazjum i liceum w Trzemesznie. Wyd. Bograf, Poznań 2006, ss. 240
 • Mogilno w Powstaniu Wielkopolskim (1918-1919). Wyd. Jasart Studio, Poznań 2008, ss. 242
 • Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów. Wyd. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2012, ss. 376
 • Film jako materiał pomocniczy w edukacji regionalnej. Materiały poseminaryjne dla nauczycieli i edukatorów. Wyd. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2012, ss. 70
 • Teatr w edukacji regionalnej najmłodszych. Materiały poseminaryjne dla nauczycieli i edukatorów. Wyd. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2012, ss. 79
 • (z M. Adamskim) Alma Mater Tremesnensis 1776-2011. Spisy dyrektorów, nauczycieli, pracowników i wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie. Wyd. JASART Studio, Trzemeszno 2011, ss. 32
 • (z J. Doboszem) „Powtórka przed…” Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Instytut Historii UAM, tomy od I do XIII, Poznań 2008-2019
 • Cmentarz Zasłużonych na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu. Propozycje metodyczne.  Wyd. Miejskie Posnania, Poznań 2013, ss. 177
 • (z M. Machałek i S. Roszakiem) Bałtyk w edukacji historycznej. Studia i materiały. Wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne, Szczecin 2014, ss. 245
 • (z A. Pihan-Kijasową), Nie zgaśnie pamięć o waszej pracy. Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego. Wyd. PTPN, Poznań 2016, ss. 198
 • (z S. Roszak), HistorioZofia. Księga Jubileuszowa Zofii Teresy Kozłowskiej. Wyd. PTH,  Warszawa 2016, ss. 284
 • (z I. Miedzińską), Badania jakościowe w regionalistyce. Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2016, ss. 162
 • (z J. Doboszem i P. Matusikiem), Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2006-2016. Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2016, ss. 287
 • (z M. Adamskim), Alma Mater Tremesnensis 1776-2017. Spisy dyrektorów, nauczycieli, pracowników i wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie. Mały słownik biograficzny nauczycieli i wychowanków Szkoły. Wyd. JASART Studio, Trzemeszno 2016, ss. 120
 • (z S. Machałek i S. Roszakiem), Bałtyk jako miejsce pamięci w edukacji historycznej. Wyd. PTH, Szczecin-Warszawa 2017, ss. 158
 • (razem z M. Machałek), Przełomowe wydarzenia historyczne we współczesnych polskich i czeskich podręcznikach szkolnych / Historické mezníky v současných polských a českých školních učebnicích, Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2018, ss. 380
 • (razem z K. Balbuzą, J. Doboszem, K. Kościelniak, P. Matusikiem), Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919-2019), Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2019, ss. 426

CzłonkostwaEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e f g h Dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-01-18].
 2. Lista ekspertów i sekretarzy, PKA [dostęp 2020-06-09] (pol.).
 3. Komitet Nauk Historycznych PAN. pan.pl. [dostęp 2020-03-01].
 4. a b c Administrator strony UAM, Danuta Konieczka-Śliwińska - Wydział Historii, historia.amu.edu.pl [dostęp 2020-07-30] (pol.).
 5. Redakcja i Rada Programowa - E-PRZEGLĄD WIELKOPOLSKI, www.e-pw.pl [dostęp 2020-07-30].
 6. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu, pth-poznan [dostęp 2020-07-30] (pol.).
 7. Zarząd, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie [dostęp 2020-07-30] (pol.).
 8. Olimpiada Historyczna dla Szkół Gimnazjalnych, podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl [dostęp 2020-07-30].
 9. Olimpiada Historyczna dla Szkół Ponadgimnazjalnych, liceum.olimpiadahistoryczna.pl [dostęp 2020-07-30].