Danuta Antonina Przystasz, ps. „Danuta”, „Brzoza”, „Danuta Skiba”, „Danuta Raczyńska”, „Sławomira Mędrzycka” (ur. 13 czerwca 1920 w Niewistce, zm. 3 listopada 2019 w Warszawie) – polska prawnik, podczas II wojny światowej zaangażowana w konspiracji, uczestniczka powstania warszawskiego, współorganizatorka i komendantka autonomicznej organizacji kobiecej Związek Kobiet Czynu. Po wojnie więziona i prześladowana przez władze komunistyczne PRL. Zawodowo edytorka i redaktorka oraz nauczycielka. Działaczka Rodziny Katyńskiej w Warszawie. Odznaczona Orderem Virtuti Militari, w 2012 awansowana na stopień majora Wojska Polskiego. Honorowa Obywatelka Sanoka i gminy Dydnia.

Danuta Przystasz
Danuta Antonina Przystasz
Ilustracja
Danuta Przystasz (Kościół Chrystusa Króla w Sanoku, 17 kwietnia 2015)
Data i miejsce urodzenia

13 czerwca 1920
Niewistka

Data i miejsce śmierci

3 listopada 2019
Warszawa

Miejsce spoczynku

Cmentarz Centralny w Sanoku

Narodowość

polska

Tytuł naukowy

magister nauk prawnych

Edukacja

Gimnazjum Żeńskie im. Emilia Plater w Sanoku

Alma Mater

Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

Pracodawca

Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

Wyznanie

rzymskokatolickie

Rodzice

Ignacy, Anna

Krewni i powinowaci

Zbigniew, Mieczysław (bracia)

Odznaczenia
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami Medal Wojska (czterokrotnie) Srebrny Krzyż Zasługi Warszawski Krzyż Powstańczy Medal Komisji Edukacji Narodowej Medal za Warszawę 1939–1945
Odznaka „Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”

Życiorys edytuj

 
Danuta Przystasz (1947)

Urodziła się w Niewistce[1] jako córka Ignacego (1867–1959) i Anny z domu Iwańczyk (1879–1956[2])[a]. Ignacy Przystasz pochodził z Witryłowa, przejął po swoim ojcu Michale gospodarstwo[3], ukończył Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Dublanach z tytułem agronoma[4], zawodowo zajmował się administrowaniem majątkami ziemskimi, pracował jako zarządca majątków, w tym charakterze przez dwa lata pracował na Podolu, po czym został zatrudniony w Kleciach w posiadłości Honoraty Pawłowskiej[5]. Podczas I wojny światowej odbył półroczną służbę wojskową na froncie na przełomie 1917/1918, a później pracował jeszcze w Niewistce, Nozdrzcu (majątek rodziny Skrzyńskich) i Hroszówce. Jego żona Anna pochodziła z Sanoka, pracowała jako nauczycielka z Witryłowie[3]. Danuta była trzecim dzieckiem Przystaszów, przed nią urodzili się Zbigniew (1912) i Mieczysław (1914)[3]. Wobec konieczności nauki szkolnej dzieci, w 1920 rodzina osiadła w Sanoku (zamieszkiwała początkowo przy ulicy Królewskiej, następnie w samodzielnie budowanym od 1931 domu przy ulicy Młynarskiej 18[6][7][8][9]). W Sanoku Przystaszowie przyjaźnili się z rodziną Florkowskich, w tym z Aleksandrem[10].

W 1938 Danuta Przystasz ukończyła Gimnazjum Żeńskie im. Emilii Plater w Sanoku (czteroklasowe nowego typu)[11], a w 1939 pierwszą klasę liceum w tej szkole[12]. Działała wówczas w Lidze Morskiej i Kolonialnej[13]. Ponadto należała do Sodalicji Mariańskiej, Organizacji Pracy Obywatelskiej Młodzieży „Straż Przednia”, Hufca Szkolnego Przysposobienia Wojskowe Kobiet[14]. Przed wybuchem II wojny światowej w 1939 przeszła szkolenia przysposobienia obronnego (głównie sanitarne) oraz kursy obrony przeciwlotniczej i przeciwpożarowej[15][13]. W ramach tej służby, podczas kampanii wrześniowej 1939 pełniła funkcję zastępcy dowódcy rejonu[15]. Podczas wojny obronnej posiadała przydział do obrony przeciwlotniczej i przeciwpożarowej w Sanoku oraz udzielała się w służbie sanitarnej[14]. Po kapitulacji Polski zaangażowała się na Rzeszowszczyźnie w działalność konspiracyjną w ramach Chłopskiej Organizacji Wolności „Racławice”, do której została przyjęta przez kpt. art. Władysława Kołodziejskiego (przybrała pseudonimy „Danuta”[14], „Danuta Skiba”[16] i „Brzoza”[14]; używała też fałszywej tożsamości „Danuta Raczyńska”[14]), działała przy nasłuchu radiowym[13][14], jako kurierka[17], zbierając informacje o przejętym przez Niemców przemyśle naftowym w okolicy Sanoka[14]. Uczestniczyła w różnych akcjach m.in. w przy przerzutach polskich wojskowych na Węgry organizowała kwatery oraz dwa razy przeprowadziła grupy mężczyzn do Leska[14]. Jednocześnie uczyła się w Sanoku na tajnych kompletach w ramach przedwojennego sanockiego gimnazjum, zaś egzamin dojrzałości zdała 2 stycznia[14] lub 31 grudnia[13] 1942 w konspiracyjnych warunkach w domu p. Kądzielowej przy ulicy Kazimierza Lipińskiego (przewodniczącą komisji egzaminacyjnej była dr Zofia Skołozdro, kierowniczka Gimnazjum Żeńskiego w Sanoku)[18][16][19].

Z powodu licznych aresztowań w Sanoku, włącznie z najściem domu rodzinnego przez gestapo, na przełomie marca i kwietnia 1942 wyjechała do Warszawy, gdzie zamieszkała u Wandy Tumidajskiej (wkrótce potem do stolicy dotarł także jej brat)[20][21][13]. W stolicy nawiązała kontakt z tworzącą się organizacją kobiecą Związek Kobiet Czynu[22][16], która działała autonomicznie przy Ruchu Miecz i Pług[13]. Wstąpiła do tej organizacji składając przysięgę 13 czerwca 1942 w mieszkaniu kierującej od 1941 Wydziałem Kobiecym w Centralnym Kierownictwie Ruchu MiP ps. „Alicja”[23][14]. Była organizatorką ZKC, a po wyjeździe z Warszawy „Alicji”, jesienią 1942 została komendantką organizacji funkcjonując pod pseudonimem „Danuta”[24][13]. Po przekształceniu Wydziału Kobiecego w autonomiczny ZKC MiP (luty 1943) kierowała tą organizacją do listopada 1944[25][13][26]. W ramach tej działalności zajmowała się w tym okresie pracą oświatową, sanitarną i kolporterską związaną z wydawaniem podziemnego pisma „Polka Czynu”, stanowiącego organ prasowy ZKC (współdziałała w jego redagowaniu od końca 1942 do lipca 1944)[25][13]. W 1942 wraz z bratem Mieczysławem ukrywała się tymczasowo na terenie wsi Raczkowa nieopodal rodzinnego Witryłowa (w tym czasie ukrywał się tam mjr Emil Holuka-Charzewski)[27]. Po rozpadzie MiP (we wrześniu 1943 zostali zlikwidowani dwaj przywódcy Anatol Słowikowski i Zbigniew Grad[28]) zaangażowała się w działalność Wojskowego Korpusu Służby Bezpieczeństwa[16] (wywodzącego się z Korpusu Bezpieczeństwa), a w ramach jego 3 Dywizji była organizatorką Pomocniczej Służby Kobiet na przełomie 1943/1944[25] i została mianowana dowódcą Samodzielnego Oddziału PSK–AK (początkowo jako łączniczka z cenzusem, następnie w stopniu podporucznika czasu wojny, a w styczniu 1945 awansowana na stopień kapitana czasu wojny[29]). W WKSB działała nadal w 1944, do tego czasu funkcjonowała pod tożsamością „Sławomira Mędrzycka” i mieszkała przy ulicy Juliusza Słowackiego 25 na Żoliborzu[30][14]. W stolicy pracowała w ciastkarni, uczęszczała też na wykłady historii na Uniwersytecie Warszawskim[14].

Po wybuchu powstania warszawskiego 1 sierpnia 1944 przystąpiła do walczących przyjmując pseudonim „Skiba”[31][21]. Służyła jako łączniczka w kompanii 200 sztabowej Zgrupowania AK „Żywiciel” na Żoliborzu do 30 września 1944[25][16][21][31]. Posiadała stopień wojskowy strzelca i przydział do plutonu 299 w strukturze Wojskowej Służby Ochrony Powstania[31]. Udzielała się także przy pomocy na rzecz cywilow prowadzonej przez ks. mjr. Zygmunta Trószyńskiego ps. „Alkazar”[25]. Pod koniec września 1944 brała udział w ewakuacji szpitala przy ul. Krechowieckiej, została wówczas zasypana przez gruzy, po czym uratowana[25].

Po upadku powstania na Żoliborzu wyszła z miasta wraz z ludnością cywilną 30 września 1944[25][16]. W Gołąbkach zdołała zbiec z transportu do obozu w Pruszkowie[32][25][16][13]. Następnie przedostała się przez Piastów (tam 10 października dotarł też jej brat Mieczysław, także uczestniczący w powstaniu)[33]. Następnie przez Żyrardów przedostali się w rejon Skierniewic (gdzie odtwarzało się kierownictwo Miecza i Pługa oraz struktury tej organizacji, włącznie ze Związkiem Kobiet Czynu) i otrzymali zakwaterowanie we wsi Mokra Prawa[34][13][25]. Tam udzielała lekcji języka polskiego, historii i geografii wiejskiej młodzieży[35][25]. Jednocześnie nadal funkcjonowała w działalności konspiracyjnej w okolicach Skierniewic, Sochaczewa, Łowicza[16]. Po rozwiązaniu formacji organizacji Miecz i Pług oraz Związku Kobiet Czynu w listopadzie 1944[35], Danuta Przystasz działała nadal w WKSB służąc w 3 Dywizji tegoż[13]. Rozkazem z 20 listopada 1944 została przydzielona w charakterze kurierki do 12 pułku, będąc wówczas w stopniu podporucznika czasu wojny[25]. Tego samego dnia za działalność w tej organizacji Rozkazem Dywizyjnym nr 29 z 20 listopada 1944 została odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari[36][25]. Jako kurierka przewoziła broń i rozkazy[13]. W styczniu 1945 została awansowana na stopień kapitana czasu wojny[29]. W Skierniewicach została dowódcą Oddziału WSK Sztabu 3 Dywizji WKSB-AK[25]. Przewoziła także rozkazy (np. do Częstochowy i Krakowa) do Szefostwa Biur Wojskowych KG AK[25].

W styczniu 1945 powróciła wraz z bratem na krótko do zburzonej Warszawy[37], jednak wskutek braku mieszkania wyjechała do Sanoka[38]. Stamtąd na wiosnę ponownie przyjechała do stolicy, skąd (po rozwiązaniu WKSB) z bratem jako pracownicy Ministerstwa Ziem Odzyskanych 10 kwietnia 1945 zostali skierowani do pracy w Urzędzie Pełnomocnika Rządu w Olsztynie (płk. Jakuba Prawina)[39][40][13]. Ich zamierzeniem była praca na rzecz ujednolicenia ziem z resztą Polski. Danuta Przystasz pracowała jako referentka prasowa w biurze Delegata Rządu, prowadziła kursy repolonizacyjne dla młodzieży warmińskiej i mazurskiej[13][25][25]. W 1945 wraz z bratem byli założycielami Spółki Wydawniczej „Zagon”[41][42][25], której celem miało być zaspokajanie potrzeb materialnych i kulturalnych jej członków, podnoszenie oświaty ogólnej i rolniczej[43]. Danuta Przystasz współuczestniczyła w uruchomieniu jej drukarni. W trakcie 1945 przeszła tyfus[13]. W Olsztynie wraz z bratem zamieszkiwała przy ul. Warmińskiej 2[41]. 19 października 1945 w swoim mieszkaniu została aresztowana przez funkcjonariuszy UB[41][25] (dwa dni wcześniej aresztowany został także jej brat Mieczysław, aczkolwiek w innej niż ona sprawie[13]). Oboje początkowo byli przetrzymywani w Olsztynie, a po około 10 dniach przewiezieni do Warszawy i osadzeni osobno, aczkolwiek w tych samych zakładach; Danuta Przystasz w okresie przesłuchań była przetrzymywana w budynkach MBP przy ulicy Koszykowej, a następnie przy ulicy Rakowickiej przez ponad 7 miesięcy[41][44][16][13]. Po ciężkim śledztwie i umorzeniu śledztwa została zwolniona 24 maja 1946[25]. Mieczysław Przystasz został skazany na karę 10 lat pozbawienia wolności, zaś Danuta do jego zwolnienia z więzienia w 1954 wspierała go poprzez widzenia, korespondencję i przekazywane paczki[44][13].

Po wyjściu na wolność wróciła do Olsztyna, gdzie została zatrudniona w Wydziale Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, a ponadto pracowała w Składnicy Sanitarnej w pobliskim Kortowie (w tym czasie miała wydany nakaz meldowania się o pobycie)[44][44]. Od 1945 w Olsztynie prowadziła studia na zamiejscowym Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu[45]. W 1948 zamieszkała w Warszawie[44]. Pracowała wówczas w Zarządzie Głównym Pracowników Bankowych, Kas Komunalnych PZU, a zamieszkiwała przy ulicy Lwowskiej 7 u swojej przyjaciółki Janiny (wcześniej wdowy po kpt. Stanisławie Poraj Jakubowskim, zamordowanym w obozie Mauthausen, od 1947 żony Zygmunta Robla; matki Leonarda Jakubowskiego)[46]. Następnie pracowała w Centrali Banku Komunalnego (1949)[47], skąd została zwolniona jako „wróg Polski Ludowej”[48]. W stolicy kontynuowała studia prawnicze od trzeciego roku toku nauczania na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i ukończyła je w 1951 z tytułem magistra nauk prawnych[48][16][44]. Jeszcze przed magisterium, jej opiekun dydaktyczny, prof. Jerzy Starościak zaproponował jej asystenturę oraz tytuł przyszłej pracy doktorskiej pt. „Rola skarg i zażaleń na działanie administracji”, co jednak zostało zablokowane przez władze polityczne uniwersytetu, z uwagi na wrogą działalność Danuty Przystasz wobec władzy ludowej w przeszłości[49].

 
Gablota z odznaczeniami Danuty i Mieczysława Przystaszów w kościele Przemienienia Pańskiego w Sanoku

Po ukończeniu studiów z uwagi na swoją działalność konspiracyjną z przeszłości nie mogła znaleźć pracy zgodnej z wykształceniem. Do 1952 pracowała w sferze bankowości (została zwolniona z Centrali Banku Komunalnego)[44]. Następnie przez pół roku pozostawała bez pracy[44]. W rezultacie podjęła się zajęcia redaktorskiego i edytorskiego, zwłaszcza w zakresie podręczników szkolnych. Od wiosny 1952 była zatrudniona w Państwowych Zakładach Wydawnictw Szkolnych[50][16] i pracowała tam do końca 1981, gdy przeszła na emeryturę[48][13]. Zajmowała się edytorstwem, zajmowała stanowiska redaktora, redaktora działu[51], kierownika redakcji, zastępcy redaktora naczelnego[48][13]. Była członkiem komisji programowych w Ministerstwie Oświaty i Wychowania oraz komisji pod egidą UNESCO ds. nazewnictwa geograficznego i historycznego w podręcznikach szkolnych[52]. Publikowała artykuły, referaty wydawane w czasopismach i wydawnictwach szkolnych, dotyczące kwestii zawodu nauczycielskiego i teorii podręcznika szkolnego[52]. Została autorką artykułu pt. Związek Kobiet Czynu w Ruchu Miecz i Pług. Była redaktorką publikacji Dwa dni w mieście naszej młodości. Sprawozdanie ze zjazdu koleżeńskiego wychowanków Gimnazjum Męskiego w Sanoku w 70-lecie pierwszej matury w roku 1958 podsumowującego zjazd absolwentów sanockiego gimnazjum (1960)[53]. Współtworzyła książkę dla młodzieży polonijnej pt. Polska. Ziemia i ludzie (1984)[52][13]. Dodatkowo, latach 50. i 60. przez ok. 10 lat pracowała jako nauczycielka w szkołach średnich dla dorosłych, a do 1998 współpracowała z działem czasopiśmiennictwa przedmiotowego dla nauczycieli w ramach Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych[52]. Do 1965 była inwigilowana przez służby bezpieczeństwa PRL[44].

Po wojnie zamieszkała przy ulicy Lwowskiej w Warszawie[54][55]. Od 1988 zaangażowała się w działalność Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, późniejszego Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie[52][13]. Była autorką pierwotnej wersji statutu tego stowarzyszenia[56], a w jego ramach zajmowała się sprawozdaniami i regulaminami[57]. W 1989, upamiętniając brata Zbigniewa, po raz pierwszy odwiedziła miejsce pochówku polskich jeńców w Katyniu[58]. W latach 90. podjęła współpracę z Fundacją Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu i Memoriałem Generał Marii Wittek[59]. Staraniem Danuty Przystasz w 2000 ukazała się publikacja pt. Listy z więzienia Mieczysława Przystasza z lat 1945–1954, opracowana na podstawie listów nadsyłanych przez niego w okresie więzienia; redaktorem opracowania był historyk Andrzej Romaniak, daleki krewny rodziny Przystaszów[60], zaś wstęp i objaśnienia napisała Danuta Przystasz[59]. Listy i pamiątki po bracie Mieczysławie przekazała Danuta Przystasz na rzecz Muzeum Historycznego w Sanoku[61]. Przekazane przez Danutę Przystasz odznaczenia własne oraz brata Mieczysława Przystasza zostały umieszczone w gablocie obok prawego ołtarza w kościele Przemienienia Pańskiego w Sanoku[b].

Jako kombatantka była mianowana i awansowana na stopnie oficerskie w Wojsku Polskim: 13 grudnia 2000 na podporucznika[59], 17 lipca 2003 na kapitana[25], a w 2012 postanowieniem ministra obrony narodowej na majora[62]. Po zatwierdzeniu w czerwcu 2002 w swoim mieszkaniu otrzymała Order Virtuti Militari[13]. Została członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari[63]. W 2001 wydano drukiem jej wspomnienia pt. Jedno życie. Tak mało... Tak wiele...[64][65].

 
Grobowiec Przystaszów
 
Tablica upamiętniająca Danutę Przystasz na grobowcu rodzinnym

Danuta Przystasz zmarła 3 listopada 2019 w Warszawie[66]. 8 listopada 2019, po mszy św. odprawionej przez ks. Andrzeja Skibę, została pochowana w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Centralnym w Sanoku.

Miała braci Zbigniewa (1912–1940, ofiara zbrodni katyńskiej) i Mieczysława (1914–1986)[3]. Danuta i Mieczysław byli jednymi z nielicznych powstańców warszawskich w 1944 pochodzących z Sanoka. Wszyscy z trojga rodzeństwa studiowali prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Ich wujem (mąż siostry ich matki, Marii) był uczestnik walk o niepodległość i oficer Wojska Polskiego Władysław Mączka, brat oficera i poety legionowego Józefa Mączki[5][67][13].

Odznaczenia i wyróżnienia edytuj

Uwagi edytuj

 1. Inskrypcje nagrobne informujące o latach życia rodziców, w tym różnicy wieku pomiędzy Ignacym i Marią Przystasz, tj. ok. 16-17 lat stoją w sprzeczności z informacją podaną przez Danutę Przystasz, iż dzieliło ich 20 lat różnicy, zob. Jedno 2001 ↓, s. 8
 2. Informacja potwierdzona przez ks. proboszcza Andrzeja Skibę oraz hm. Krystynę Chowaniec. Umieszczone odznaczenia: Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Warszawski Krzyż Powstańczy Medal Wojska czterokrotnie (rząd górny), Medal za Warszawę 1939–1945, Odznaczenie Pamiątkowe „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”, Krzyż Kampanii Wrześniowej (rząd dolny).

Przypisy edytuj

 1. Czytelnicy piszą. „Wiadomości Brzosteckie”, s. 15, nr 7 (135) – lipiec 2008. ISSN 1428-068X. 
 2. Księga Zmarłych 1946–1958 Sanok. Sanok: Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku, s. 371 (poz. 38).
 3. a b c d Spuścizna 2001 ↓, s. 41.
 4. Jedno 2001 ↓, s. 8.
 5. a b Jedno 2001 ↓, s. 9.
 6. Spuścizna 2001 ↓, s. 41, 42.
 7. Jedno 2001 ↓, s. 10.
 8. Listy 2000 ↓, s. 75, 76, 77.
 9. Danuta Przystasz: Wspomnienia osób świeckich. Przyjaciel, który potrafi słuchać. W: Kapłan wielkiej odwagi. Jubileusz 60-lecia kapłaństwa księdza prałata Adama Sudoła. Sanok: Muzeum Historyczne w Sanoku, 2004, s. 188. ISBN 83-919305-6-4.
 10. Listy 2000 ↓, s. 39.
 11. Księga pamiątkowa 1928-2008 II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku wydana z okazji jubileuszu 80-lecia szkoły. Sanok: 2008, s. 35.
 12. Jedno 2001 ↓, s. 16.
 13. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad Wywiad AHM ↓.
 14. a b c d e f g h i j k l Słownik VM 2007 ↓, s. 81.
 15. a b Jedno 2001 ↓, s. 25.
 16. a b c d e f g h i j k Romaniak 2009 ↓, s. 8.
 17. Jedno 2001 ↓, s. 28-3.
 18. Jedno 2001 ↓, s. 21-22.
 19. Absolwenci. 1losanok.pl. [dostęp 2014-02-23].
 20. Jedno 2001 ↓, s. 32.
 21. a b c d Łączniczka 2011 ↓, s. 9.
 22. Jedno 2001 ↓, s. 33.
 23. Jedno 2001 ↓, s. 34.
 24. Jedno 2001 ↓, s. 35.
 25. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac Słownik VM 2007 ↓, s. 82.
 26. Miecz i Pług. Instytut Pamięci Narodowej. s. III. [dostęp 2015-04-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-04-18)].
 27. Jedno 2001 ↓, s. 43.
 28. Jedno 2001 ↓, s. 38.
 29. a b Jedno 2001 ↓, s. 44, 78.
 30. Jedno 2001 ↓, s. 45.
 31. a b c Muzeum PW ↓.
 32. Jedno 2001 ↓, s. 74.
 33. Jedno 2001 ↓, s. 75.
 34. Jedno 2001 ↓, s. 76.
 35. a b Jedno 2001 ↓, s. 77.
 36. a b Jedno 2001 ↓, s. 78.
 37. Jedno 2001 ↓, s. 79.
 38. Jedno 2001 ↓, s. 80.
 39. D. Przystasz 2000 ↓, s. 6.
 40. Jedno 2001 ↓, s. 81.
 41. a b c d D. Przystasz 2000 ↓, s. 7.
 42. Jedno 2001 ↓, s. 82.
 43. Spółdzielnia Wydawnicza „Zagon”. leksykonkultury.ceik.eu. [dostęp 2014-02-24].
 44. a b c d e f g h i Jedno 2001 ↓, s. 83.
 45. Jedno 2001 ↓, s. 83-84.
 46. Listy 2000 ↓, s. 16.
 47. Listy 2000 ↓, s. 51.
 48. a b c d Jedno 2001 ↓, s. 84.
 49. Listy 2000 ↓, s. 62.
 50. Listy 2000 ↓, s. 75, 78.
 51. Redakcja. „Chemia w Szkole”, s. 458, nr 5 (190) z 1991. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 
 52. a b c d e Jedno 2001 ↓, s. 85.
 53. Dwa dni w mieście naszej młodości. Sprawozdanie ze zjazdu koleżeńskiego wychowanków Gimnazjum Męskiego w Sanoku w 70-lecie pierwszej matury w roku 1958. Warszawa: 1960, s. 2.
 54. Zofia Bandurka: Wykaz imienny zaproszonych i obecnych na Zjeździe. W: Dwa dni w mieście naszej młodości. Sprawozdanie ze zjazdu koleżeńskiego wychowanków Gimnazjum Męskiego w Sanoku w 70-lecie pierwszej matury w roku 1958. Warszawa: 1960, s. 141.
 55. Sanocki wątek Powstania Warszawskiego. isanok.pl, 1 sierpnia 2013. [dostęp 2014-02-23].
 56. Historia Warszawskiej Rodziny Katyńskiej. Organizacja i początki działalności 1988-1995. katyn.org. [dostęp 2015-04-18].
 57. Władze Stowarzyszenia. Zestawienie kolejnych zarządów Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie. katyn.org. [dostęp 2015-04-18].
 58. Jedno 2001 ↓, s. 13.
 59. a b c d e f Jedno 2001 ↓, s. 86.
 60. Romaniak 2000 ↓, s. 3.
 61. Romaniak 2000 ↓, s. 5.
 62. Opowieść o niezwykłym życiu nie całkiem historyczna. „Tygodnik Sanocki”. Nr 7, s. 5, 17 lutego 2017. 
 63. Członkowie zwyczajni Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari (2001-2014). klubvm.org.pl. [dostęp 2017-01-13].
 64. Jedno 2001 ↓, s. 1-93.
 65. „Jej odwaga, poświęcenie i zaangażowanie zasługują na najwyższe uznanie i szacunek”. Danuta Przystasz Honorową Obywatelką Miasta Sanoka. esanok.pl, 2017-04-21. [dostęp 2018-03-05].
 66. Edyta Wilk: Nie żyje Danuta Przystasz – Honorowa Obywatelka Sanoka. tygodniksanocki.pl, 2019-11-03. [dostęp 2019-11-04].
 67. Listy 2000 ↓, s. 21.
 68. Uchwała Nr XXXII/298/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2017r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa. bip.um.sanok.pl, 2017-04-05. [dostęp 2018-04-10].
 69. 28 marca: Sesja Rady Miasta Sanoka VII Kadencji. Porządek obra. sanok.pl, 2017-03-27. [dostęp 2017-04-22].
 70. „Jej odwaga, poświęcenie i zaangażowanie zasługują na najwyższe uznanie i szacunek”. Danuta Przystasz Honorową Obywatelką Miasta Sanoka. esanok.pl, 2017-04-21. [dostęp 2017-04-22].
 71. Pani Danuta Przystasz, urodzona w Niewistce, Dama Orderu Virtuti Militari - Honorowym Obywatelem Gminy Dydnia. gminadydnia.pl. [dostęp 2019-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-04)].

Bibliografia edytuj