Dariusz Bugajewski

polski matematyk

Dariusz Bugajewskipolski matematyk, doktor habilitowany nauk matematycznych. Specjalizuje się w analizie nieliniowej, równaniach różniczkowych i całkowych. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dariusz Bugajewski
Doktor habilitowany nauk matematycznych
Specjalność: analiza nieliniowa, równania różniczkowe i całkowe
Alma Mater Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Doktorat 1993 – matematyka
UAM
Habilitacja 2006 – matematyka
UAM
Nauczyciel akademicki
Uczelnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Okres zatrudn. od 1989

ŻyciorysEdytuj

Studia z matematyki ukończył na poznańskim UAM w 1989 (pracę magisterską pt. O pewnych uogólnieniach twierdzenia Schaudera o punkcie stałym przygotował pod kierunkiem prof. Stanisława Szufli)[1]. Na macierzystej uczelni został następnie zatrudniony i zdobywał kolejne awanse akademickie. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1993 na podstawie pracy pt. O strukturze zbiorów rozwiązań nieliniowych równań całkowych Volterry, przygotowanej także pod kierunkiem prof. S. Szufli. Habilitował się w 2006 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Problemy istnienia i jednoznaczności rozwiązań dla nieliniowych równań różniczkowo-funkcyjnych oraz całkowych. Pracuje jako profesor nadzwyczajny w Zakładzie Optymalizacji i Sterowania WMiI UAM[2][3][4][5]. W latach 2007-2009 wykładał jako profesor na amerykańskim Morgan State University w Baltimore.

Jest członkiem rady naukowej Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera UMK w Toruniu oraz pełni funkcję redaktora naczelnego wydawanej przez Centrum serii Lecture Notes in Nonlinear Analysis)[6]. Ponadto jako redaktor pomocniczy pracuje dla African Diaspora Journal of Mathematics (wydawany przez Howard University w Waszyngtonie) oraz International Journal of Evolution Equations (wydawany przez Morgan State University w Baltimore)[1].

Artykuły publikował w takich czasopismach jak m.in.: Archiv der Mathematik, Integral Equations and Operator Theory, Journal of Mathematical Analysis and Applications oraz Nonlinear Analysis. Theory, Methods and Applications[7].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Dariusz Bugajewski - Życiorys. wmi.amu.edu.pl/pl. [dostęp 2016-04-28].
  2. Prof. dr hab. Dariusz Bugajewski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online].{{Ludzie nauki}} Brakujące pola: data dostępu.
  3. Zakład Optymalizacji i Sterowania. wmi.amu.edu.pl. [dostęp 2016-03-24].
  4. Pracownicy. wmi.amu.edu.pl. [dostęp 2016-03-24].
  5. prof. UAM dr hab. Dariusz Bugajewski. usosweb.amu.edu.pl. [dostęp 2016-04-28].
  6. Władze. Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. [dostęp 2016-04-28].
  7. author:"D Bugajewski" (publikacje) (ang.). scholar.google.pl. [dostęp 2016-04-22].