Death and the King’s Horseman

Death and the King’s Horseman – sztuka teatralna autorstwa Wole Soyinka[1]. Utwór powstał w 1975 roku. Został oparty na autentycznych wydarzeniach mających miejsce za czasów kolonii brytyjskiej w Nigerii. Wole Soyinka napisał go po śmierci swojego ojca Ayodele i jemu go dedykował.

Historia opowiedziana w dramacie Death and the King’s Horseman dotyczy przypadku koniuszego jednego z miejscowych wodzów plemiennych (Elesin), który zgodnie z tradycją miał popełnić samobójstwo po śmierci władcy. Na skutek interwencji brytyjskiego namiestnika do samobójstwa jednak nie dochodzi. Przybyły na uroczystość z Europy syn koniuszego (Olunde) przejmuje rolę ojca i w obronie honoru rodziny sam popełnia rytualne samobójstwo. W konsekwencji popełnionych czynów Elesin również popełnia samobójstwo, skazując swoją duszę na wieczne potępienie w tym i w następnym świecie.

Sztuka obrazuje konflikt powstały na styku tradycji rdzennej ludności Nigerii i narzuconych siłą praw kolonizatorów oraz konsekwencji, do jakich one prowadzą.

Przypisy edytuj

  1. Wole Soyinka on how he came to write Death and the King's Horseman [online], the Guardian, 7 kwietnia 2009 [dostęp 2022-07-31] (ang.).