Decymacja (cyfrowe przetwarzanie sygnałów)

Ten artykuł dotyczy operacji na sygnale dyskretnym. Zobacz też: decymacja jako kara wojskowa.

Decymacja – przekształcenie sygnału dyskretnego, polegające na zachowaniu co -tej próbki, a odrzuceniu pozostałych. Oznaczając sygnał wejściowy jako a sygnał wyjściowy jako możemy zapisać decymację w następujący sposób:

Parametr jest nazywany współczynnikiem decymacji.

Sygnał po -krotnej decymacji zawiera M-krotnie mniej próbek od sygnału przed decymacją, czyli jest próbkowany z -krotnie mniejszą częstotliwością. Takie obniżenie częstotliwości próbkowania wiąże się z niebezpieczeństwem powstania aliasingu, o ile pasmo sygnału przed decymacją nie będzie odpowiednio ograniczone przy pomocy filtru antyaliasowego.