Defektoskopia elektryczna

metoda defektoskopii

Defektoskopia elektryczna - metoda defektoskopii, polega na obserwacji różnic występujących w przepływie prądu elektrycznego przez badany przedmiot.

Wykorzystywane metody: oporowa, termoelektryczna, indukcyjna i elektrostatyczna.