Definicja legalna

pojęcie prawnicze

Definicja legalnadefinicja zawarta w przepisie prawnym, która wiążąco ustala znaczenie określonego pojęcia (zwrotu) na użytek danego aktu normatywnego. Definicje legalne zazwyczaj umieszczone są na początku aktów prawnych, choć można je znaleźć także w ich dalszej części.

W polskim systemie prawnym sposób używania definicji legalnych zawarty jest w zasadach techniki prawodawczej[1]. Zgodnie z nimi definicję legalną zamieszcza się w tekście prawnym, jeśli:

  • dane określenie jest wieloznaczne
  • dane określenie jest nieostre, a jest pożądane ograniczenie jego nieostrości
  • znaczenie danego określenia nie jest powszechnie zrozumiałe
  • ze względu na dziedzinę regulowanych spraw istnieje potrzeba ustalenia nowego znaczenia danego określenia.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. § 146 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2016 r. poz. 283)

BibliografiaEdytuj