Definicja wolnego oprogramowania

Definicja wolnego oprogramowania – opublikowana przez Free Software Foundation (FSF) definicja wolnego oprogramowania.

Najwcześniejsza znana publikacja tej definicji pochodzi z wydanego w styczniu 1989 biuletynu GNU. Kanonicznym źródłem tego dokumentu jest witryna GNU, w sekcji poświęconej filozofii projektu. W styczniu 2007 była oficjalnie opublikowana w 33 językach. FSF publikuje także listę licencji zgodnych z tą definicją.

Treść definicji edytuj

Oryginalna definicja, opublikowana w styczniu 1989, miała dwa punkty[1]:

Słowo „wolne” w naszej nazwie odnosi się do dwóch konkretnych wolności: po pierwsze, wolności kopiowania programu i dzielenia się nim ze swoimi przyjaciółmi i współpracownikami; po drugie, wolności modyfikowania programu wedle własnego uznania, dzięki pełnemu dostępowi do kodu źródłowego. Poza tym można studiować źródło i uczyć się jak program został napisany. Można go wówczas portować, ulepszać i dzielić się swoimi zmianami z innymi.

Współczesna definicja składa się z czterech punktów, numerowanych od zera do trzech. Definiuje ona Wolne Oprogramowanie poprzez udzielanie odbiorcom następujących wolności:

  • wolność uruchamiania programu, w dowolnym celu (wolność 0)
  • wolność analizowania, jak program działa, i dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność 1)
  • wolność rozpowszechniania kopii, byście mogli pomóc sąsiadom (wolność 2)
  • wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność (wolność 3).

Jako warunek konieczny wolności 1 i 3 jest wymieniony dostęp do kodu źródłowego.

Tylko jeżeli program spełnia wszystkie cztery wolności jednocześnie, wówczas, według FSF, może być uznany za wolne oprogramowanie. Wystarczy, że nie spełnia dowolnej z nich, a nie może być tak kategoryzowany – jest oprogramowaniem własnościowym.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Treść angielskiego oryginału: The word "free" in our name refers to two specific freedoms: first, the freedom to copy a program and give it away to your friends and co-workers; second, the freedom to change a program as you wish, by having full access to source code. Furthermore, you can study the source and learn how such programs are written. You may then be able to port it, improve it, and share your changes with others.

Linki zewnętrzne edytuj