Dekada Literacka

czasopismo poświęcone kulturze i sztuce (Kraków; 1990–)

Dekada Literackadwumiesięcznik ukazujący się w Krakowie od 1990 do 2012 roku, poświęcony kulturze i sztuce, w tym literaturze, filmowi, teatrowi i sztukom plastycznym.

Dekada Literacka
Częstotliwość

dwumiesięcznik

Państwo

 Polska

Adres

ul. św. Krzyża 5/9
31-028 Kraków

Wydawca

Fundacja na Rzecz Głębokiej Integracji Dynamis

Pierwszy numer

1990

Ostatni numer

2012

Redaktor naczelny

Marta Wyka

Stali współpracownicy

Łukasz Maciejewski, Henryk Markiewicz

Średni nakład

1900 egz.

Format

B5

Liczba stron

124

ISSN

0867-4094

Strona internetowa

Na łamach czasopisma publikowane były artykuły naukowe z dziedzin humanistycznych, recenzje, eseje, przeglądy prasy kulturalnej, a także twórczość poetycka i prozatorska. Niektóre numery miały charakter monograficzny, np. poświęcone w całości literaturze jednego narodu. Wydawcą pisma była Fundacja na Rzecz Głębokiej Integracji Dynamis, funkcję redaktora naczelnego pełnił Marta Wyka, zastępcą była Teresa Walas.

Bibliografia

edytuj