Dekada Literacka

czasopismo poświęcone kulturze i sztuce (Kraków; 1990–)

Dekada Literacka – były dwumiesięcznik ukazujący się w Krakowie od 1990 do 2012 roku, poświęcony kulturze i sztuce, w tym literaturze, filmowi, teatrowi i sztukom plastycznym.

Dekada Literacka
Częstotliwość dwumiesięcznik
Państwo  Polska
Adres ul. św. Krzyża 5/9
31-028 Kraków
Wydawca Fundacja na Rzecz Głębokiej Integracji Dynamis
Pierwszy numer 1990-2012
Redaktor naczelny Marta Wyka
Stali współpracownicy Łukasz Maciejewski, Henryk Markiewicz
Średni nakład 1900 egz.
Format B5
Liczba stron 124
ISSN 0867-4094

Na łamach czasopisma publikowane były artykuły naukowe z dziedzin humanistycznych, recenzje, eseje, przeglądy prasy kulturalnej, a także twórczość poetycka i prozatorska. Niektóre numery miały charakter monograficzny, np. poświęcone w całości literaturze jednego narodu. Wydawcą pisma była Fundacja na Rzecz Głębokiej Integracji Dynamis, funkcję redaktora naczelnego pełnił Marta Wyka, zastępcą była Teresa Walas.

BibliografiaEdytuj