Dekanat jelonkowski

Dekanat jelonkowski – dekanat archidiecezji warszawskiej wchodzącej w skład metropolii warszawskiej. W skład dekanatu wchodzi 6 parafii:

Dekanat jelonkowski
Archidiecezja warszawska
Dziekan ks. kan. Jan Popiel
Wicedziekan ks. prał. Andrzej Banaszek
Ojciec duchowny ks. Kazimierz Joniec CSMA
Dane statystyczne
Liczba kapłanów
• w tym diecezjalnych

30
Liczba parafii 6
Kościoły dekanatu
Matki Bożej Krółowej Aniołów -Bemowo Lotnisko
Matki Bożej Ostrobramskiej - Boernerowo
Św. Łukasza Ewangelisty - Górce
Podwyższenia Krzyża Świętego - Jelonki
Bogurodzicy Maryi - Jelonki Północne