Dekontaminacja

Dekontaminacja (łac. de- 'od-, wy-'; contaminatio 'zetknięcie; splamienie')[1] – proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej (chemikaliów, materiałów radioaktywnych, czynników biologicznych), która zagraża życiu lub zdrowiu organizmu żywego poprzez kontakt bezpośredni lub używane sprzęty. Dekontaminacji poddawani są zarazem ludzie, zwierzęta, jak i środowisko nieożywione (infrastruktura itd.).

Komora używana przy dekontaminacji

Rodzaje dekontaminacjiEdytuj

Dekontaminacja materii nieożywionejEdytuj

To proces polegający na usuwaniu i zabijaniu drobnoustrojów doprowadzający do tego, że materiały (np. opatrunkowe lub narzędzia) stają się bezpieczne dla zdrowia. Pojęcie to obejmuje:

Wybór metody dekontaminacji zależy od:

Dekontaminacja powierzchni ciała (skóry i oczu)Edytuj

Polega na usunięciu trucizny pozostającej na powierzchni skóry. Realizuje się ją poprzez zdjęcie odzieży i umycie ciała wodą z mydłem lub innym łagodnym detergentem. Oczy dekontaminuje się poprzez kilkuminutowe płukanie oczu. Bardzo ważne jest jak najszybsze wykonanie dekontaminacji powierzchni ciała.

Dekontaminacja przewodu pokarmowegoEdytuj

Wywoływanie wymiotówEdytuj

Nie wykazano, aby ten sposób leczenia poprawiał wyniki leczenia. Można go wywołać poprzez mechaniczne drażnienie tylnej ściany gardła lub przez podanie środków wymiotnych. Ma sens jedynie w przypadku, gdy nie upłynęło wiele czasu od spożycia substancji toksycznej. Wywołanie wymiotów jest bezwzględnie przeciwwskazane u:

Płukanie żołądkaEdytuj

Osobny artykuł: Płukanie żołądka.

Podanie węgla aktywowanegoEdytuj

Wskazaniami do podania węgla aktywowanego (Carbo medicinalis) są następujące przypadki:

Węgiel aktywowany podaje się zwykle w ilości 25 - 100 g, natomiast u dzieci w ilości 1 g na kilogram masy ciała. Dawki mogą zostać powtórzone po 2 - 4 godzinach.

Przeciwwskazaniami do podania są:

  • utrata przytomności lub niebezpieczeństwo jej wystąpienia,
  • niedrożność lub perforacja przewodu pokarmowego.

Podanie leków przeczyszczającychEdytuj

Nie wykazano, aby ten sposób leczenia przynosił korzyści.

Płukanie całego przewodu pokarmowegoEdytuj

Jest rozważane jako sposób postępowania w przypadku zatrucia żelazem lub tabletkami o przedłużonym działaniu. Podaje się dużą ilość płynów ze środkiem przeczyszczającym przez zgłębnik nosowo-żołądkowy. Przeciwwskazania są identyczne, jak w przypadku podania węgla aktywowanego.

PrzypisyEdytuj

  1. Słownik Wyrazów Obcych : de-, kontaminacja

BibliografiaEdytuj