Demografia Łotwy

Dynamika populacji Łotwy 1920-2014
Dynamika populacji Łotyszy i Rosjan Łotwy
Dynamika populacji mniejszości narodowych Łotwy
Rosjanie na Łotwie w poszczególnych regionach
(2006)
Liczba ludności 2 274 735
Ludność według wieku
0 - 14 lat 14,0%
15 - 64 lat 69,6%
ponad 64 lata 16,4%
Wiek (mediana)
W całej populacji 39,4 lat
Mężczyzn 36,3 lat
Kobiet 42,4 lat
Przyrost naturalny -4,42‰
Współczynnik urodzeń 9,24 urodzin/1000 mieszkańców
Współczynnik zgonów 13,66 zgonów/1000 mieszkańców
Współczynnik migracji -2,26 migrantów/1000 mieszkańców
Ludność według płci
przy narodzeniu 1,05 mężczyzn/kobietę
poniżej 15 lat 1,05 mężczyzn/kobietę
15 - 64 lat 0,94 mężczyzn/kobietę
powyżej 64 lat 0,48 mężczyzn/kobietę
Umieralność noworodków
W całej populacji 9,35 śmiertelnych/1000 żywych
płci męskiej 11,31 śmiertelnych/1000 żywych
płci żeńskiej 7,29 śmiertelnych/1000 żywych
Oczekiwana długość życia
W całej populacji 71,33 lat
Mężczyzn 66,08 lat
Kobiet 76,85 lat
Rozrodczość 1,27 urodzin/kobietę

Języki: łotewski (urzędowy), rosyjski i inne.

Zobacz też: Łotwa