Dendrologia

botanika drzew i krzewów

Dendrologia (gr. déndron „drzewo”, lógos „słowo, nauka”), drzewoznawstwo – dział botaniki zajmujący się drzewami i krzewami, w tym m.in. ich morfologią, anatomią, geografią, genetyką. Zajmuje się też introdukcją – wprowadzeniem do uprawy obcych gatunków roślin oraz ich aklimatyzacją.

Badania i obserwacje drzew są prowadzone w arboretach i ogrodach botanicznych oraz ogrodach dendrologicznych. Dendrologia ma duże znaczenie w ogrodnictwie, leśnictwie oraz architekturze krajobrazu.

BibliografiaEdytuj

  • Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski: Dendrologia. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN, 2006. ISBN 978-83-01-14079-3.