Densymetria

Densymetria - zbiór technik pomiaru gęstości cieczy i ciał stałych.

Do technik tych zalicza się:

Bardzo popularne w badaniu rzeczywistej gęstości ciał stałych są metody wolumetryczne, wykorzystujące gaz zapełniający także niewielkie pory - w szczególności densymetria helowa.