Departament (Księstwo Warszawskie)

jednostka podziału administracyjnego w Księstwie Warszawskim

Departament – jednostka podziału administracyjnego pierwszego stopnia w Księstwie Warszawskim, organizacyjnie wzorowana na departamentach francuskich. Odpowiednik obecnego województwa.

Księstwo Warszawskie w latach 18071809 dzieliło się na sześć, a w latach 18091815 na dziesięć departamentów. Departamenty podzielone były na powiaty, powiaty na gminy.

Na czele departamentu stał prefekt podległy ministrowi spraw wewnętrznych. W sprawach policyjnych pomagał mu odrębny komisarz, podporządkowany ministrowi policji. Nadzorowi prefekta podlegały też merytorycznie podległe ministrowi przychodów i skarbu Dyrekcje Skarbu oraz Intendent Dóbr i Lasów Narodowych.

Organem sądownictwa administracyjnego była Rada Prefekturalna.

Organem opiniodawczo-kontrolnym o charakterze częściowo samorządowym były Rady Departamentowe.