Departament Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych

Departament Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych (Dep. Int. MSWojsk.) – jednostka organizacyjna Ministerstwa Spraw Wojskowych w II Rzeczypospolitej.

Departament Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1918

Rozformowanie

1939

Tradycje
Rodowód

Sekcja Gospodarcza
Departament IV Gospodarczy
Departament X Gospodarczy
Departament VII

Dowódcy
Pierwszy

gen. ppor. int. Jan Zavřel

Ostatni

płk dr Karol Rudolf

Organizacja
Dyslokacja

garnizon Warszawa

Podległość

Ministerstwo Spraw Wojskowych

Departament Intendentury zajmował się zaopatrzeniem w żywność, umundurowaniem oraz kwaterunkiem, a także rozliczaniem kosztów transportu i zaopatrzeniem emerytalnym[1].

Formowanie i zmiany organizacyjne

edytuj

W październiku 1918 w ramach Ministerstwa Spraw Wojskowych utworzono Sekcję Gospodarczą kierowaną przez pułkownika Jana Zavřela. W grudniu składała się ona z sekcji: poborowej, żywnościowej,kwaterunkowej, mundurowej, budżetowej i taborowej. 10 stycznia 1919 zarządzono restrukturyzację. Departament Gospodarczy[a]. składał się wówczas z sekcji: poborów i należności, żywnościowej, budżetowej, taborowej, kwaterunkowej, emerytur, zaopatrzenia oraz Rady Emerytalnej, Głównej Kasy Wojskowej, Komisji Kasowej MSWojsk. i kancelarii. W ciągu roku następowały dalsze zmiany organizacyjne[3].

Struktura organizacyjna

edytuj
Skład Departamentu VII Gospodarczego 20 lutego 1920[4]
 • sekcja organizacyjna
 • sekcja umundurowania
 • sekcja żywnościowa
 • sekcja należności pieniężnych
 • sekcja zaopatrzenia rodzin wojskowych i emerytów
 • sekcja wojenno-likwidacyjna[b]
 • kancelaria
Skład Departamentu VII Intendentury 22 sierpnia 1921[4]
 • Wydział I Ogólno-Organizacyjny
 • Wydział II Żywnościowy
 • Wydział III Mundurowy
 • Wydział IV Uposażenia
 • komisja żywnościowa
 • komisja mundurowa
 • komisja kancelaria
Skład Departamentu Intendentury w sierpniu 1939[6]
 • Wydział Ogólny
 • Wydział Żywnościowy
 • Wydział Mundurowy
 • Wydział Uposażenia
 • Wydział Kwaterunkowy
 • Wydział Budżetowo-Rachunkowy
 • Wydział Emerytalny

Obsada personalna departamentu

edytuj
Szefowie departamentu
Pokojowa obsada personalna departamentu w marcu 1939 roku[8][c]
 • szef departamentu – gen. bryg. Karol Masny
 • I zastępca szefa departamentu – płk int. z wsw[10] dr Karol Rudolf
 • II zastępca szefa departamentu – płk int. z wsw Ignacy Witek
 • szef Wydziału Ogólnego – ppłk int. z wsw Adam Leon Ciepiela
 • kierownik referatu organizacyjnego – mjr inż. Jan Alfons Krzyściak
 • kierownik referatu wyszkolenia – mjr Dobrzański Włodzimierz Seweryn
 • kierownik referatu zasobów materiałowych – mjr Skwara Józef Adam
 • referent – kpt. Perz Stanisław
 • referent [dubler] – kpt. Rcichert Jan Michał
 • referent [dubler] – kpt. Bański Damazy
 • kierownik referatu instrukcji i tabel należności – kpt. Zaremba Stefan
 • szef Wydziału Żywnościowego – ppłk Burnagel Stanisław Michał
 • kierownik referatu zaopatrzenia – mjr Procner Józef Wincenty
 • kierownik referatu zasobów żywnościowych – kpt. Adam Marian Jaros[11]
 • szef Wydziału Mundurowego – ppłk Jan Franciszek Zych
 • kierownik referatu administracyjnego – kpt. Ferszt Mieczysław
 • kierownik referatu administracyjnego [dubler] – kpt. Klepacki Jan
 • kierownik referatu zaopatrzenia – mjr Stolarski Eugeniusz Mieczysław
 • kierownik referatu zaopatrzenia [dubler] – kpt. Lorincz-Miller Józef Stanisław
 • kierownik referatu zasobów mundurowych – kpt. Nowicki Stefan
 • kierownik referatu zasobów mundurowych [dubler] – kpt. Walkowiak Walenty
 • szef Wydziału Kwaterunkowego – ppłk Stanisław Czerny
 • kierownik referatu administracyjnego – mjr int. z wsw Jan Sochacki[d]
 • kierownik referatu zaopatrzenia – mjr int. z wsw Jerzy Hojarczyk
 • kierownik referatu ryczałtów – mjr int. z wsw Roman Lizak[e]
 • kierownik referatu zasobów kwaterunkowych – mjr Leopold Kazimierz Reiss
 • szef Wydziału Uposażeń – ppłk Pachel Stanisław
 • kierownik referatu uposażeń – kpt. Zborowski Paweł Tadeusz
 • referent – chor. Jasiński Jan
 • kierownik referatu transportów – kpt. Jan Neugebauer
 • szef Wydziału Budżetowo-Rachunkowego – mjr dr Dąbrowski Tadeusz Emil
 • kierownik referatu budżetowego – mjr Podsiadło Piotr
 • kierownik referatu kredytów – kpt. int. Marian Aleksander Timme †1940 Charków[14]
 • kierownik referatu cenzury – mjr Selwa Kazimierz Stanisław
 • referent – mjr kontr. Kutateladze Bidzina
 • referent [dubler] – kpt. Kurowski Feliks
 • szef Wydziału Emerytalnego[f] – ppłk Berger Tadeusz Józef
 • kierownik referatu zaopatrzenia emerytalnego oficerów – kpt. Karasiński Stanisław I
 • kierownik referatu – kpt. Szymański Sergiusz Józef Daniel
 • referent – kpt. Pikoń Stanisław
 • delegat do Biura Aprowizacji Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych – mjr Kołodkiewicz Wacław
 1. W początkowym okresie swego istnienia Departament Gospodarczy zachował nazwę „Sekcja Gospodarcza M. S. Wojsk." przejętą z nazwy analogicznej instytucji b. Komisji Wojskowej i pod tą nazwą figurował w odprawach wewnętrznych M. S. Wojsk, po dzień 17.11.1918. W urzędowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, używał już od 14 listopada nazwy „Departament Gospodarczy M. S. Wojsk[2].
 2. Funkcjonujący przy Departamencie VII Intendentury Wydział Wojenno-Likwidacyjny został z dniem 14 kwietnia 1923 wyłączony ze składu Ministerstwa Spraw Wojskowych i przekazany do Izby Skarbowej w Warszawie jako Dział Rent[5].
 3. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[9].
 4. Major intendent z wyższymi studiami wojskowymi Jan Sochacki (ur. 4 listopada 1893 roku w Brodach). Na stopień majora został mianowany w 1936 roku w korpusie intendentów. Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi[12]. W 1940 roku został zamordowany w Bykowni.
 5. Major intendent z wyższymi studiami wojskowymi Roman Lizak (ur. 26 lipca 1894 roku). Na stopień majora został mianowany w 1936 roku w korpusie intendentów. Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Niepodległości[12][13].
 6. Z dniem 1 kwietnia 1939 Samodzielny Referat Emerytalny został przemianowany na Wydział Emerytalny[3].

Przypisy

edytuj
 1. Ziomek 2014 ↓, s. 109.
 2. Dziesięciolecie intendentury WP II RP ↓, s. 206.
 3. a b Charakterystyka akt ↓.
 4. a b Charakterystyka akt ↓, s. 2.
 5. Charakterystyka akt ↓, s. 3.
 6. Charakterystyka akt ↓, s. 4.
 7. a b Ziomek 2014 ↓, s. 107.
 8. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 440.
 9. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. VI.
 10. Oficer intendent z wyższymi studiami wojskowymi.
 11. Adam Jaros. [w:] Kolekcja akt żołnierzy zarejestrowanych w rejonowych komendach uzupełnień, sygn. II.56.15210 [on-line]. Wojskowe Biuro Historyczne. [dostęp 2023-12-10].
 12. a b Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 333.
 13. Roman Lizak. Muzeum Polskich Formacji Granicznych. [dostęp 2019-06-20].
 14. Księga Cmentarna Charkowa 2003 ↓, s. 560.

Bibliografia

edytuj