Otwórz menu główne

Deportacja (politologia)

wypędzenie z danego państwa
Zobacz też: Deportacja (prawo).
Deportacja Polaków z Kraju Warty w 1939

Deportacja (z łac. wygnanie) – zesłanie do odległych regionów kraju wybranej grupy etnicznej, narodowej lub religijnej[1]. Przymusowe przesiedlenie osoby lub grupy osób, dokonywane jako kara, w celach politycznych lub jako forma represji. Deportacja całych grup etnicznych może mieć charakter „czystki etnicznej”, mającej na celu ujednolicenie narodowościowe (lub wyznaniowe) danego terytorium.

PrzypisyEdytuj

  1. Czesław Witkowski Słownik pojęć historycznych, wyd. 2008, s. 55-56