Deportacja (politologia)

wypędzenie z danego państwa
Zobacz też: deportacja (prawo).

Deportacja (z łac. „wygnanie”) – zesłanie do odległych regionów kraju wybranej grupy etnicznej, narodowej lub religijnej[1]. Przymusowe przesiedlenie osoby lub grupy osób, dokonywane jako kara, w celach politycznych lub jako forma represji. Deportacja całych grup etnicznych może mieć charakter „czystki etnicznej”, mającej na celu ujednolicenie narodowościowe (lub wyznaniowe) danego terytorium.

Deportacja Polaków z Kraju Warty w 1939

PrzypisyEdytuj

  1. Czesław Witkowski Słownik pojęć historycznych, wyd. 2008, s. 55-56