Depresja

strona ujednoznaczniająca
  • depresja – grupa zaburzeń psychicznych
  • depresja – niż baryczny; w meteorologii system niżowy, w którym występują zazwyczaj układy frontalne
  • depresja – obszar lądu położony poniżej poziomu morza
  • depresja – w topografii wklęsła forma rzeźby terenu