Desorpcjaprzemiana fizyczna, odwrotna do sorpcji, polegająca na uwalnianiu cząsteczek, atomów lub jonów z powierzchni lub z masy jednej ciągłej fazy fizycznej do drugiej.

Desorpcji sprzyjają:

W technologii żywności wykorzystuje się desorpcję przy:

  • odzyskiwaniu (rekuperacji) gazu użytego uprzednio do nasycenia ośrodka ciekłego, na przykład odzyskiwaniu CO2 przy konserwowaniu moszczów metodą Bohiego
  • desulfitacji półproduktów traktowanych SO2 w celu ich przejściowego zakonserwowania
  • regeneracji adsorbentów, na przykład węgla aktywnego
  • „gazowym opakowywaniu”, na przykład przez usuwanie powietrza z proszku mlecznego w celu wprowadzenia na jego miejsce gazu nieczynnego (azotu lub dwutlenku węgla).