Deutsche Bank Polska

polski bank

Deutsche Bank Polska S.A.bank komercyjny i inwestycyjny z siedzibą w biurowcu Focus przy al. Armii Ludowej 26 w Warszawie. Od podziału Banku w 2018 roku Bank obsługuje wyłącznie klientów korporacyjnych oraz indywidualnych w zakresie posiadanych kredytów hipotecznych.

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna
Logo
Ilustracja
Siedziba Banku
Forma prawna spółka akcyjna
Data założenia 1995
Państwo Polska
Siedziba al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Numer KRS 0000022493
Prezes Tomasz Kowalski
Rodzaj banku bank uniwersalny
Strona internetowa

Historia banku do 2018 r.Edytuj

Początkowo spółka funkcjonowała w Polsce jako dwa osobne banki – Deutsche Bank Polska SA oraz Deutsche Bank PBC SA. Deutsche Bank Polska SA działał od 11 października 1995 roku jako bank specjalizujący się w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, skierowanej do średnich i dużych przedsiębiorstw, koncernów międzynarodowych oraz instytucji finansowych. 1 lipca 2001 roku działalność w Polsce rozpoczął również Deutsche Bank 24 SA (później Deutsche Bank PBC SA) jako bank powstały na bazie pionu bankowości prywatnej Deutsche Bank Polska SA oraz Banku Współpracy Regionalnej SA[1][2]

We wrześniu 2012 zarząd Deutsche Bank AG we Frankfurcie podjął decyzję o połączeniu działających w Polsce banków w celu utworzenia silnego banku uniwersalnego, obsługującego wszystkie grupy potencjalnych klientów[3][4]. 31 stycznia 2014 r. nastąpiło połączenie obydwu banków, które od tej pory funkcjonują już jako jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Deutsche Bank Polska SA[5]

Podział banku w 2018 r.Edytuj

9 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Santander Bank Polska SA w związku z podziałem Deutsche Bank Polska SA. Tym samym, Santander Bank Polska SA wstąpił z mocy prawa w prawa i obowiązki Deutsche Bank Polska SA związane z częścią wydzielaną, obejmującą bankowość detaliczną i business banking, wraz z domem maklerskim DB Securities SA, z wyłączeniem portfela kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych, denominowanych w walutach obcych. 10 listopada 2018 r. klienci wydzielonej części (m.in. klienci indywidualni), stali się klientami Santander Bank Polska SA[6][7].

Po rejestracji podziału przez KRS w dniu 9 listopada 2018 r., Deutsche Bank Polska S.A. świadczy usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej, w tym globalnej bankowości transakcyjnej, obsługując polskich i zagranicznych klientów korporacyjnych, instytucje finansowe i sektor publiczny. Bank obsługuje posiadaczy walutowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie[8]. W 2019 roku prezes i wiceprezes Banku – Krzysztof Kalicki i Leszek Niemycki opuścili zarząd Deutsche Bank Polska SA w związku z powołaniem na członków rady nadzorczej spółki. Na stanowiskach w zarządzie zastąpili ich odpowiednio Tomasz Kowalski i Magdalena Rogalska - dotychczasowi członkowie zarządu[9][10].

Struktura własnościowa[11]Edytuj

Akcjonariusz Ilość akcji % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Deutsche Bank AG 2 651 449 384 100%
Razem 2 651 449 384 100%

Zarząd bankuEdytuj

W skład zarządu Deutsche Bank Polska[12] wchodzą (stan na 08.07.2019 r.):

  • Tomasz Kowalski – prezes zarządu (od 2019 r.)[13]
  • Magdalena Rogalska – wiceprezes zarządu (od 2019 r.)
  • Zbigniew Bętkowski – członek zarządu
  • Piotr Gemra – członek zarządu
  • Piotr Pawłowski – członek zarządu

PrzypisyEdytuj