Dewiacja kompasu – różnica między kursem kompasowym a kursem magnetycznym wyrażona w stopniach. Zwyczajowo oznaczana grecką literą δ[1]. Spowodowana zakłóceniem ziemskiego pola magnetycznego przez obiekty znajdujące się w pobliżu kompasu magnetycznego np.: stalowy kadłub statku indukuje własne pole magnetyczne, ładunek i jego rozmieszczenie, ułożenie ruchomych urządzeń statku, zakłócające wskazanie kompasu magnetycznego.

Tabela dewiacji kompasów na „Darze Młodzieży”

Na każdym statku istnieje tabela dewiacji, w której wypisane są dewiacje dla kursów różniących się o 10 stopni. Obowiązkiem oficerów wachtowych jest kontrola i aktualizacja tabeli dewiacji. Czynność ta powinna być wykonana:

  • dla statku nowo zbudowanego,
  • po postoju statku w stoczni, jeśli były na nim wykonywane prace spawalnicze,
  • po wejściu statku na mieliznę,
  • po kolizji z innym statkiem,
  • po pożarze na statku,
  • po przewozie rudy żelaza lub złomu,
  • co najmniej raz do roku.

Kiedy statek jest w drodze dewiację kontroluje się na przykład porównując namiar na wschodzące lub zachodzące słońce, z namiarem odczytanym ze specjalnych tablic dla danej daty oraz szerokości geograficznej. Do określenia dewiacji można także skorzystać z metody namierzania na daleki obiekt lub nabieżnik tudzież wachlarz nabieżników. Otrzymana poprawka nazywana jest całkowitą i odejmując od niej wartość deklinacji można obliczyć dewiację.

Na statkach o konstrukcji stalowej gdzie dewiacja przybiera bardzo duże wartości, w celu jej zmniejszenia przeprowadza się tzw. kompensację dewiacji.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Navipedia [dostęp 2020-08-30].