Dewolucja (prawo)

Dewolucja – przejęcie sprawy do załatwienia lub do wykonania określonego zadania przez organ wyższego stopnia do organu niższego stopnia. W Polsce instytucja dewolucji określona jest m.in. w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w ordynacji podatkowej. Przykładem dewolucji jest także przekazanie przez parlament brytyjski części władztwa ustawodawczego na rzecz Parlamentu Szkockiego[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Transformacja ustrojowa Wielkiej Brytanii. Coraz mniej zjednoczone królestwo. polityka.pl, 9 września 2014. [dostęp 2017-01-24].