Diagram Gantta (Harmonogram Adamieckiego)graf stosowany głównie w zarządzaniu projektami. Uwzględnia się w nim podział projektu na poszczególne zadania oraz rozplanowanie ich w czasie.

Diagram Gantta

Pierwsze narzędzie tego typu stworzył Karol Adamiecki już w 1896 roku, jednak nie opublikował go aż do roku 1931. Nazwa tych diagramów pochodzi od nazwiska Henry’ego Gantta, który opracował je w 1910 roku dla fabryki Bethlehem Steel System Zadań i Premii (The Task and Bonus System) i w tym samym czasie opublikował w „Engineering Magazine”. System ten stworzył podstawy nowoczesnego zarządzania projektami, wnosząc m.in. metodę tworzenia diagramów Gantta, pozwalających na prezentacje wykresów ukazujących harmonogram zadań w projekcie.

Istnieje wiele metod tworzenia diagramów Gantta, jak również duża ilość możliwych do zastosowania oznaczeń.

Bardziej popularne oznaczenia edytuj

Nazwa Oznaczenie graficzne Przykład Znaczenie
zadanie krytyczne dowolnie zacieniowany prostokąt rys 1. zadanie istotne, niepomijalne dla projektu, którego ukończenie warunkuje dalsze postępowanie; zadania krytyczne i niekrytyczne spinane są przez podsumowanie
zadanie niekrytyczne prostokąt bez wypełnienia rys 2. zadanie mniej istotne dla projektu – nie warunkuje jego powodzenia, choć może stanowić ułatwienie dla osiągnięcia celu
podsumowanie prostokąt, najczęściej wypełniony, z „ząbkami” na końcach rys 3. jest to oznaczenie pewnego etapu projektu, który składa się z zadań, zazwyczaj po podsumowaniu występuje kamień milowy, który pozwala na zatwierdzenie danej fazy i przejście dalej
kamień milowy kwadrat obrócony o 45°, wypełniony rys 4. szczególny rodzaj zadania, sygnał zakończenia pewnej fazy, jednorazowe zdarzenie, warunkuje przejście do następnego etapu


 
Przykłady oznaczeń


A oto przykładowy diagram z zastosowaniem powyższych oznaczeń:

 
Diagram Gantta 2


Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Harvard Business School, Project Management Manual, rev. 6 października 2006, 9-697-034