Dialektologia społeczna

dział dialektologii

Dialektologia społeczna – obejmuje ona badaniami odmienne od języka ogólnego dialekty miejskie, problemy dyferencjacji socjalnej języka oraz zagadnienie kształtowania się nowych dialektów powstających w wyniku migracji ludności czy też procesów industrializacji i urbanizacji[1].

PrzypisyEdytuj

  1. EJO, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Warszawa-Kraków-Wrocław 1995.

BibliografiaEdytuj

  • EJO, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Warszawa-Kraków-Wrocław, 1995.
  • Kość J., Aspekty historyczne dialektologii opisowej a dialektologia historyczna [w:] W. Książek–Bryłowa, H. Duda, Język polski. Współczesność–historia, Lublin, 2000.