Dialog (magazyn polsko-niemiecki)

Dialog – magazyn polsko-niemiecki zajmujący się politycznym, kulturalnym oraz społecznym aspektem rozwoju stosunków polsko-niemieckich.

„Dialog”
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Adres

Redakcja polska: Gdańsk, ul. Szeroka 121/122
Redakcja niemiecka: Berlin, Schillerstr. 59

Wydawca

Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich we współpracy z towarzystwami polsko-niemieckimi w Polsce

Pierwszy numer

1987

Redaktor naczelny

Basil Kerski

Średni nakład

8000 egz.

Format

A4

Liczba stron

48 + 4 okładka

ISSN

0938-1422

Strona internetowa

„Dialog” definiuje się jako „polsko-niemiecka agora w środku Europy”. Teksty publikowane w kwartalniku nie ograniczają się do perspektywy polsko-niemieckiej, zaś tematyka dwustronna wkomponowana jest w szerszy kontekst politycznych i kulturalnych przemian w Europie. W ostatnich latach magazyn zamieszczał na swoich łamach artykuły związane ze wschodnimi sąsiadami Unii Europejskiej, przede wszystkim na temat stosunków polsko-rosyjskich i polsko-ukraińskich.

Siedziba redakcji „Dialogu” znajduje się w Berlinie. Magazyn wydawany jest przez Deutsch-Polnische Gesellschaft e.V., organizację zrzeszającą ponad 50 towarzystw niemiecko-polskich.

Historia Edytuj

„Dialog” został założony w 1987 roku w Hamburgu jako czasopismo niemieckojęzyczne. Jego pierwszymi redaktorami naczelnymi byli Günter Filter i polski publicysta Adam Krzemiński. W 1998 roku redakcję „Dialogu” objął Basil Kerski, publicysta i politolog, który funkcję redaktora naczelnego sprawuje do dziś.

W 1993 roku „Dialog” został przekształcony w czasopismo dwujęzyczne. Polską redakcją partnerską został „Przegląd Polityczny”, gdańskie czasopismo polityczno-kulturalne, założone w 1983 roku w „drugim obiegu” przez Donalda Tuska i Wojciecha Dudę.

Magazyn „Dialog” finansuje się za pomocą prenumeraty i sprzedaży zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Jest też wspierany finansowo przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Redakcja „Dialogu” organizuje w ramach swojej działalności również konferencje i dyskusje panelowe, jest także współwydawcą licznych polsko- i niemieckojęzycznych książek.

Nagrody Edytuj

Magazyn Polsko-Niemiecki „Dialog” w ostatnich latach został laureatem m.in.:

  • Nagrody im. Georga Dehio Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej (2007)
  • Nagrody Specjalnej polsko-kanadyjskiej Fundacji Turzańskich (2007)
  • Nagrody Zjednoczenia 2009 Federalnej Centrali Kształcenia Politycznego (2009)