Diecezja bakowska

Diecezja bakowska – diecezja kościoła katolickiego na terytorium Mołdawii, z siedzibą w Bakowie.

Diecezja bakowska
Siedziba

Curtea de Argeş
Baków

Data powołania

1591

Wyznanie

katolickie

Kościół

rzymskokatolicki

Metropolia

kalocska (1591–1621)
lwowska (1621–1818)

W 1591 papież Sykstus V utworzył diecezję w Curtea de Argeş i mianował jej pierwszym biskupem Bernardyna Quiriniego (15911604). Ponieważ tamtejsza katedra została zburzona przez Turków następny biskup Hieronim Arsengo (16071610) przeniósł stolicę diecezji do Bakowa. Odtąd biskupstwo bakowskie obejmowało swoją jurysdykcją Mołdawię, Wołoszczyznę i Besarabię. Weszło w skład kościoła polskiego w 1621, podlegając archidiecezji lwowskiej. Synod prymacyjny w 1611 wyznaczył biskupom bakowskim miejsce na synodach prowincjonalnych po biskupach inflanckich. Do senatu Rzeczypospolitej jednak nie wchodzili. Od 1751 biskup rezydował w Śniatyniu. W latach 16111789 biskupami byli wyłącznie Polacy z zakonów bernardynów lub franciszkanów konwentualnych, prezentowani papieżowi przez króla polskiego. Biskupstwo zanikło w 1818.

Zobacz teżEdytuj