Diogenes Laertios

starogrecki filozof i historyk, biograf

Diogenes Laertios (także Laertes lub Laertios Diogenes, gr. Διογένης Λαέρτιος, łac. Diogenes Laërtius) – filozof i historyk starożytny, autor dzieła Żywoty i poglądy słynnych filozofów (Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων, Bioi kai gnomai ton en philosophia eudokimesanton).

Diogenes Laertios, XVII-wieczna grafika
Vitae et sententiae philosophorum, 1611

Czas jego życia ustala się na pierwszą połowę III w., miejsce pochodzenia jest nieznane, istnieją domysły, że było to miasto Laertes w Cylicji. Opisuje żywoty i poglądy filozofów greckich od Talesa i siedmiu mędrców do Epikura włącznie. Jego dzieło jest ważnym źródłem wiedzy o filozofach, których pisma nie zachowały się do naszych czasów.

Przegląd treści Żywotów i poglądów słynnych filozofów edytuj

Numer księgi Tematyka Spis rozdziałów
1. Prolog (początki, przedmiot charakterystyka i podział filozofii); mędrcy greccy Prolog, Tales z Miletu, Solon z Salaminy, Chilon Lakończyk, Pittakos z Mitylene, Bias z Prieny, Kleobulos z Lindos, Periander z Koryntu, Anacharsis Scyta, Myzon z Chen, Epimenides z Krety, Ferekydes z Syros
2. filozofia jońska; Sokrates i Sokratycy Anaksymander z Miletu, Anaksymenes z Miletu, Anaksagoras z Klazomen, Archelaos z Aten, Sokrates, Ksenofont z Aten, Aischines ze Sfettos, Arystyp z Cyreny, Fedon z Elidy, Euklides z Megary, Stilpon z Megary, Kriton z Aten, Szymon Szewc, Glaukon z Aten, Simmias z Teb, Kebes z Teb, Menedemos z Eretrii
3. Platon
4. Akademicy; Bion Borystenita Speuzyp z Aten, Ksenokrates z Chalcedonu, Polemon z Aten, Krates z Aten, Krantor z Soloj, Arkesilaos z Pitane, Bion Borystenita, Lakydes z Cyreny, Karneades z Cyreny, Kleitomachos z Kartaginy
5. Arystoteles i wcześni arystotelicy Arystoteles ze Stagiry, Teofrast z Erezu, Straton z Lampsaku, Likon z Troady, Demetrios z Faleronu, Heraklides z Heraklei Pontyjskiej
6. Cynicy Antystenes z Aten, Diogenes z Synopy, Monimos z Syrakuz. Onezikritos z Eginy, Krates z Teb, Metrokles z Maronei, Hipparchia z Maronei, Menippos z Gadary, Menedemos Cynik
7. Stoicy Zenon z Kition, Ariston z Chios, Herillos z Kartaginy, Dionizjos Odstępca z Heraklei Pontyjskiej, Kleantes z Assos, Sfairos z Bosforu, Chryzyp z Soloi
8. Pitagoras i wcześni pitagorejczycy; Empedokles Pitagoras, Empedokles z Agrygentu, Epicharm z Kos, Archytas z Tarentu, Alkmaion z Krotony, Hippazos z Metapontu, Filolaos z Krotony, Eudoksos z Knidos
9. Heraklit; eleaci; atomiści; sofiści; Diogenes z Apollonii; Pyrron i sceptycy Heraklit z Efezu, Ksenofanes z Kolofonu, Parmenides z Elei, Melissos z Samos, Zenon z Elei, Leukippos z Elei, Demokryt z Abdery, Protagoras z Abdery, Diogenes z Apollonii, Anaksarchos z Abdery, Pyrron z Elidy, Tymon z Fliuntu
10. Epikur

Linki zewnętrzne edytuj