Diogenes z Ojnoandy

Diogenes z Ojnoandy – grecki filozof epikurejczyk, żyjący najprawdopodobniej w II. w.n.e., znany wyłącznie jako autor ogromnej kamiennej inskrypcji będącej wykładem epikureizmu. Inskrypcja została wyryta w kamieniu, w ścianie specjalnie w tym celu wybudowanego portyku. Zawiera obszerne omówienie filozofii Epikura, koncentrując się na zagadnieniach fizyki i etyki, oraz na polemice z innymi szkołami filozoficznymi. Inskrypcja zachowała się jedynie we fragmentach. Odkrycia dokonali badacze francuscy w 1884 r.

BibliografiaEdytuj

  • Giovanni Reale: Historia filozofii starożytnej. T. 4. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1999, s. 84-89. ISBN 88-343-2570-2.