Otwórz menu główne

W teorii prawdopodobieństwa, doświadczeniem losowym nazywa się procedurę, którą można wielokrotnie powtarzać i która ma określony zbiór wyników zwany przestrzenią zdarzeń elementarnych[1]. O doświadczeniu mówimy, że jest losowe, jeżeli ma więcej niż jeden możliwy wynik; gdy doświadczenie ma tylko jeden wynik, to mówimy, że jest deterministyczne. Doświadczenie losowe, które ma dokładnie dwa różne możliwe wyniki nazywa się próbą Bernouliego[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Jim Albert: Listing All Possible Outcomes (The Sample Space) (ang.). Bowling Green State University, 1998-01-21.
  2. Athanasios Papoulis: Probability, Random Variables, and Stochastic Processes. Wyd. drugie. New York: McGraw-Hill, 1984, s. 57–63. (ang.)