Dobór genetyczny albo selekcja genetyczna (ang. genetic selection) – termin oznaczający sztuczną selekcję osobników o pożądanym genotypie, np. selekcja zygot lub zarodków bez wad genetycznych u ludzi, zwierząt i roślin.

Przykładem może być selekcja zarodków utworzonych z gamet rodziców - nosicieli zmutowanego genu, powodującego ciężką chorobę genetyczną. Wykrycie ww. mutacji w jednej z komórek zarodka pozwala na wyselekcjonowanie zarodków przed wszczepieniem ich do macicy matki i urodzenie zdrowego dziecka.

Kraje zezwalające na selekcję ludzkich zarodkówEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Hiszpania zezwala na genetyczną selekcję zarodków, naszdziennik.pl, 23 kwietnia 2009