Dobra podrzędne

Dobra podrzędne – w ekonomii wszystkie dobra, na które popyt rośnie pod wpływem spadku dochodów nabywców. Są to zatem zwykle dobra gorsze jakościowo, tańsze substytuty. Dobra podrzędne zwane są też dobrami bezwzględnie poślednimi oraz dobrami niższego rzędu. Przykładem dobra niższego rzędu może być np. używana, niskogatunkowa odzież. Jeżeli zaś dochód nabywców rośnie (ceteris paribus), wówczas popyt spada. Szczególnym przypadkiem dóbr podrzędnych są dobra Giffena.

Wykres zależności popytu na dobro podrzędne od dochodów nabywców.

Zobacz teżEdytuj