Dodawanie macierzy

działanie na macierzach

Dodawanie macierzydziałanie dwuargumentowe w zbiorze macierzy o ustalonych wymiarach które elementowi o współrzędnych wynikowej macierzy przypisuje sumę elementów macierzy i o tych samych współrzędnych

Symbolicznie można to zapisać:

Jeśli elementy macierzy należą do pewnej grupy abelowej, to zbiór macierzy o tych samych wymiarach z działaniem dodawania tworzy grupę abelową.

Zgodnie z definicją, aby dodać dwie macierze, dodaje się do siebie elementy o tych samych współrzędnych:

W analogiczny sposób odejmuje się macierze.

PrzykładyEdytuj

  • suma i różnica dwóch macierzy stopnia   o wyrazach rzeczywistych:
 
 
  • suma dwóch macierzy   o wyrazach z ciała  :
 
(Informacje o ciele   można znaleźć w tym artykule.)
  • Suma macierzy
  oraz  
nie istnieje, gdyż macierze   i   mają różne wymiary.

Zobacz teżEdytuj