Dokument podróży (Polska)

Dokument podróżydokument urzędowy stwierdzający tożsamość osoby niebędącej obywatelem polskim.

Dokument podróży stwierdzający, że jego posiadacz „nie jest obywatelem polskim”

Dokument taki wydawany był obywatelom polskim, którzy zrzekli się obywatelstwa polskiego, aby mogli wyjechać za granicę. Wydawano go też zamieszkującym w Polsce na stałe bezpaństwowcom. Dokument stwierdzał tożsamość osoby oraz fakt, iż „posiadacz niniejszego dokumentu nie jest obywatelem polskim”.

W czasie fali emigracyjnej 1968 roku dokument taki otrzymywali na przykład żydowscy emigranci, osoby, którym odebrano polskie obywatelstwo (oraz ich nieżydowscy współmałżonkowie) lub Niemcy opuszczający Polskę po II wojnie światowej[1][2].

Obecnie polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się obcokrajowcowi, który posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub korzysta z ochrony uzupełniającej[3].

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj