Dokumentacja

Dokumentacja – zbiór dokumentów ustanowiony ze względu na wspólny temat, np. dotyczących danego obiektu, problemu lub zadania. Inaczej, to działalność informacyjna (albo jej część) związana z opracowywaniem i gromadzeniem dokumentów, zbiór bądź spis dokumentów o pewnym zagadnieniu bądź dobranych wg innych kryteriów.

Według słownika języka polskiego PWN dokumentacja to zbiór dokumentów mających wartość dowodową, informacyjną lub opisową, gromadzenie lub tworzenie takich dokumentów.

BibliografiaEdytuj

  • B. Bojar, Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich-Warszawa, Wyd. SBP, 2002
  • Zakł. Nar. im. Ossolińskich: Słownik terminologiczny informacji naukowej, Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, red. Maria Dembowska, Wrocław 1979
  • PWN, Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, https://sjp.pwn.pl/slowniki/dokumentacja.html