Dolentium hominum – list apostolski (w formie motu proprio) Jana Pawła II ustanawiający Papieską Komisję Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia, wydany 11 lutego 1985, w pierwszą rocznicę opublikowania Listu apostolskiego Salvifici doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia.

Dolentium hominum
Ilustracja
Autor

Jan Paweł II

Tematyka

teologia

Typ utworu

list apostolski

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Watykan

Język

łacina

Data wydania

1985

Wydawca

Libreria Editrice Vaticana

poprzednia
Les grands mystères
następna
Dilecti Amici

Struktura i omówienie edytuj

List jest krótki i składa się z sześciu punktów, w których papież stwierdza m.in., że:

  1. cierpienia ludzkie zawsze były dla Kościoła przedmiotem największej troski, a posługiwanie chorym i cierpiącym integralną częścią jego posłannictwa;
  2. w dziedzinie opieki społecznej i zdrowotnej należy doceniać rolę duszpasterzy i personelu medycznego, którzy kierują się integralną wizją choroby, wykraczającej poza obręb medycyny, i traktują pacjenta jako podmiot cierpienia;
  3. rozwojowi świadomości prawa obywateli do opieki społeczno-zdrowotnej, powstaniu różnych struktur służbie zdrowia, praw państwowych (z ich zastosowaniem) w zakresie systemu opieki zdrowotnej, winno towarzyszyć etyczno-religijne rozumienie doświadczenia choroby, cierpienia i śmierci;
  4. w zakresie służby zdrowia i opieki nad chorymi pracuje wiele rozmaitych podmiotów czy organizacji, w tym także religijnych, których działania wymagają integracji (koordynacji); chodzi o wspólną pracę, inteligentną, zaprogramowaną, stałą i wspaniałomyślną;
  5. w koordynacji posługi chorym, na całym świecie, należy rozpowszechniać formację etyczno-religijną chrześcijańskich pracowników służby zdrowia; ma ona na celu ochronę podstawowych wartości i praw związanych z godnością i ostatecznym przeznaczeniem osoby ludzkiej;
  6. wobec powyższego zostaje powołana do życia Papieska Komisja Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia, która ma pełnić funkcję instancji koordynującej prace wszystkich instytucji katolickich, zakonnych i świeckich, zajmujących się posługą chorym na całym świecie.

Bibliografia edytuj

  • Tekst w języku polskim w: L'Osservatore Romano, edycja polska, 6 (1985) nr 2, s. 24.
  • Acta Apostolicae Sedis z 1985 r. z tekstem Dolentium hominum (s. 457-461).