Dolina Borowcadolina na Garbie Tenczyńskim na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w Lesie Zwierzynieckim, w której płynie Borowcówka. Znajduje się na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego pomiędzy miejscowościami Nawojowa Góra i Młynka, gdzie nad północną częścią doliny znajduje się właśnie wieś Młynka. W tej wsi, po wschodniej stronie doliny znajduje się kamieniołom wapienia Nielepice.

Dolina Borowca
Początek Doliny Borowca
Droga
Widok na dolinę
Widok z Bukowej Góry na Nawojową Górę. Po prawej stronie w oddali Porąbka. Poniżej Dolina Borowca.

Zobacz też edytuj